Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Statiegeld: een effectieve oplossing voor de plaag van zwerfvuil? 66% van de ondervraagden is voor…

20 mrt 2017

82% van de door Test-Aankoop ondervraagde consumenten gaat akkoord met het feit dat zwerfvuil een echte plaag is in zijn of haar regio.  Bovendien lopen de kosten als gevolg van preventie en het opruimen van zwerfvuil hoog op.  Maar hoe moet dit probleem efficiënt worden opgelost?  Het effect van sensibiliseringscampagnes en opruimacties lijkt alvast onvoldoende.  Sinds enkele jaren denken de bevoegde ministers dan ook na over de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen.  Test-Aankoop vroeg de mening van 1150 consumenten en 66% toonde zich voorstander van een invoering van statiegeld.

Een idee dat reeds vele jaren op tafel ligt bij de ministers

Reeds in 2011 stelde Waals minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio voor om statiegeld te heffen op eenmalige drankverpakkingen, meer bepaald op blikjes en petflessen.  De studie werd toentertijd uitgevoerd door het Office wallon des déchets (het Waalse equivalent van OVAM) en de resultaten bleken eerder verdeeld: gunstig vanuit milieuoogpunt (vermindering van de aluminiumproductie) en sociaal oogpunt (minder zwerfvuil) maar ongunstig vanuit economisch oogpunt (logistieke kosten van blikjes, salariskosten gelinkt aan de mobilisatie van personeel in de verkooppunten voor het beheren van het binnenbrengen van blikjes,…).

Eveneens gewonnen voor dit idee, liet zijn Vlaamse tegenhanger, Joke Schauvliege, door OVAM in 2015 een analyse uitvoeren naar de impact van een invoering van statiegeld op blikjes en alle eenmalige drankverpakkingen.  De maatschappij schatte dat de heffing van statiegeld in Vlaanderen zou leiden tot een daling van het zwerfvuil met 40% en zelfs meer dan 90% van de eenmalige drankverpakkingen die zich tussen het zwerfvuil bevinden.  Ook de Brusselse minister, Céline Frémault sluit dergelijke cijfers niet uit.

Even gingen we er trouwens van uit dat deze nieuwe maatregel in de strijd tegen zwerfvuil in 2016 in voege zou treden, maar de regeringen hebben uiteindelijk beslist om de beslissing rond statiegeld uit te stellen tot 2018.

 

Test-Aankoop steunt de verschillende opruiminitiatieven

Op 24 maart start een door Waals minister van Leefmilieu - Carlo Di Antonio - georganiseerde driedaagse burgeractie, de Grand Nettoyage de Printemps”.  Doel van deze actie is om alle Walen op te roepen om ambassadeur van openbare netheid te worden (zie https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/).  Een dergelijk initiatief wordt georganiseerd op 22 april in het Brussels Gewest in het kader van de Dag van de Netheid (https://www.brussel.be/artdet.cfm?id=4843&agendaid=1119) en ook in Vlaanderen wordt opgeroepen tot de grote lenteschoonmaak (http://mooimakers.be/).   Het ideale moment dus om, volgens Test-Aankoop, de consumenten te ondervragen over de strijd tegen zwerfvuil en in het bijzonder de eventuele heffing van statiegeld.

 

Eerder positief ontvangen bij de ondervraagden

Een zaak staat vast: het heffen van statiegeld is niet meteen iets dat de 1150 door Test-Aankoop ondervraagde personen lijkt af te schrikken.  68% van de ondervraagden is voorstander van statiegeld op plastic flessen en 64% ziet ook statiegeld op blikjes wel zitten.  Mocht het systeem van statiegeld worden ingevoerd, dan is 88% van de ondervraagden bereid om verpakkingen terug te brengen naar inzamelpunten, zoals de supermarkt.  Tussen de verschillende regio’s vallen trouwens geen grote verschillen te noteren (78% van de Brusselaars, 88% van de Walen en 90% van de Vlamingen blijken hiertoe bereid).  Als men vervolgens vraagt hoeveel dit statiegeld dan wel mag bedragen, vindt 38% van de ondervraagde personen 10 cent een correct bedrag, neigt 31% eerder naar 5 cent, 20% naar 20 cent en 11% naar 50 cent.

 

Ondertussen zitten ook andere landen niet stil

Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken, om er maar enkele te noemen, maken deel uit van de landen die de koe bij de horens hebben gevat en statiegeld hebben ingevoerd.  Laten we nu hopen dat onze ministers, gesteund door het succes van onze buurlanden en de motivatie van de Belgen om steeds meer en beter te sorteren, het lef en de politieke moed hebben om de plaag van zwerfvuil, op federaal niveau, aan te pakken.