Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Stedenbouwkundige vergunning: de overheid neemt een loopje met de termijnen

24 feb 2010

Wanneer iemand bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente een aanvraag indient voor een stedenbouwkundige vergunning, moet daar binnen een bepaalde termijn gevolg aan worden verleend. Test-Aankoop heeft een aantal personen bevraagd die de laatste jaren een stedenbouwkundige vergunning hadden aangevraagd. Meer dan de helft van de respondenten zei dat de aanvraag met vertraging was behandeld. Voor 15 % van de ondervraagden betrof het nochtans een aanvraag voor kleine werkzaamheden zoals zonnepanelen, veranda, tuinhuisje … De vertraging schommelde tussen enkele dagen en 456 kalenderdagen. En een kwart had nooit een ontvangstbewijs gekregen, hoewel dat het eerste is wat de gemeente aan de aanvrager moet bezorgen, gewoon om te laten weten dat het dossier volledig is of dat er nog stukken ontbreken. Veel respondenten hadden het gevoel dat de beslissing willekeurig werd genomen en dat ze tijdens de procedure onvoldoende op de hoogte werden gehouden. Test-Aankoop eist dat de bevoegde regionale ministers er op toezien dat de termijnen strikt worden nageleefd, en dat er sancties worden voorzien in geval de bouwheer schade zou lijden omwille van zeer laattijdige beslissingen. Test-Aankoop vraagt tevens dat het systeem waarbij het gebrek aan beslissing van de gemeente neerkomt op een weigering, wordt omgekeerd.


Op papier hooguit 105 dagen wachten

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt in eerste instantie door de gemeente behandeld. In bepaalde gevallen moet de gemeente daarvoor wel een openbaar onderzoek uitvoeren bij de omwonenden en/of het advies vragen van de gemachtigde ambtenaar van het gewest. Alleen gemeenten uit het Vlaams Gewest die "ontvoogd" zijn, hoeven de gemachtigde ambtenaar sowieso niet te raadplegen.
De gemeente moet binnen een bepaalde termijn een ontvangstbewijs sturen met de vermelding dat het dossier volledig is of dat er nog stukken ontbreken (plus welke). Hoe lang de aanvrager op de beslissing moet wachten, verschilt volgens dat al dan niet een openbaar onderzoek en/of een advies van de gemachtigde ambtenaar vereist is. In het Vlaams Gewest bedraagt de wettelijke termijn 75 dagen, gerekend vanaf de dag waarop het ontvangstbewijs werd verstuurd, als de gemeente zich meteen over de aanvraag uitspreekt, en 105 dagen indien een openbaar onderzoek en/of een advies van de gemachtigde ambtenaar vereist is.


In de praktijk vaak ruim over tijd

De vraag is of de overheid die termijnen in de praktijk naleeft. Om daar het fijne van te weten bevroeg Test-Aankoop in het najaar van 2009 een aantal personen die de laatste jaren een stedenbouwkundige vergunning hadden aangevraagd. Test-Aankoop wou weten of de betrokkenen het ontvangstbewijs en de beslissing tijdig hadden ontvangen. De resultaten waren verbijsterend. 
- Zo kreeg een kwart van de respondenten nooit een ontvangstbewijs. En vier op de tien aanvragers ontvingen het te laat. Dat is vervelend, want zolang de aanvrager dat papier niet in handen heeft, is hij niet zeker dat zijn dossier volledig is. Méér nog, in Vlaanderen en in Brussel krijgt de gemeente in dat geval méér tijd om een beslissing te nemen, aangezien de termijn in die gewesten begint te lopen op de dag waarop het ontvangstbewijs werd verstuurd. 
- Wat de beslissing zelf betreft, waren de resultaten al niet veel beter: in 53 % van de gevallen was er vertraging. Voor 15 % van de respondenten betrof het nochtans een aanvraag voor kleine werkzaamheden (zonnepanelen, veranda, tuinhuisje …), dus dossiers die men in principe snel zou moeten kunnen behandelen. De vertraging schommelde tussen enkele dagen en maar liefst 456 kalenderdagen.
- Overigens klaagden veel respondenten over een totaal gebrek aan informatie in de loop van de procedure. Ze moesten bijvoorbeeld meermaals zelf bellen om te weten hoever het met hun dossier stond of, indien ze nog geen ontvangstbewijs hadden gekregen, om zich ervan te vergewissen dat hun dossier wel volledig was.


Stilzwijgend weigeren is onaanvaardbaar

Het is te begrijpen dat men soms een paar weken vertraging oploopt om een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning te bestuderen (te veel werk, vakantie, ziekte ...). Maar maanden, soms zelfs jaren vertraging, dat is erover.
Het kan voor Test-Aankoop evenmin door de beugel dat de gemeente zich niet altijd de moeite getroost om een ontvangstbewijs te sturen om te melden dat het dossier volledig is. Verder vindt Test-Aankoop het al helemaal niet kunnen dat de aanvrager moet opdraaien voor de laksheid van de overheid. Want indien de gemeente niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt, komt dat in Vlaanderen simpelweg neer op een weigering. De aanvrager kan dan nog alleen in beroep gaan. Test-Aankoop is van oordeel dat de aanvrager een schadevergoeding zou moeten kunnen krijgen wanneer hij nadeel ondervindt door de onverantwoorde traagheid van de overheid.


800 tarieven geldig op 23/02/2010 en geactualiseerd tijdens Batibouw.

Open voor iedereen vanaf heden: