Nieuws

Test Aankoop pleit voor statiegeld op blik en petflesjes

01 juli 2021
statiegeld blikjes petflesjes

Vanaf vandaag, zal er statiegeld worden geheven op kleine plastic flesjes in Nederland en vanaf eind 2022 zullen ook blikjes volgen. Voor Test Aankoop, dat lid is van de statiegeldalliantie, een ideaal moment om opnieuw te pleiten voor statiegeld in België om komaf te maken met de enorme hoeveelheden zwerfvuil in ons milieu.

Statiegeld betekent dat je boven op de prijs van een drankblikje of een petfles een kleine som extra betaalt, die je terugkrijgt op het ogenblik dat je de lege verpakking via een automaat of aan de kassa van de winkel terugbrengt. Als je afval een waarde geeft, is het geen afval meer en gaan mensen het niet meer achteloos weggooien is de redenering.

Een achttal Europese landen kent momenteel een dergelijk systeem. In Nederland, waar er al een statiegeldsysteem bestond voor grote plastic flessen, worden vanaf vandaag ook kleine petflesjes voorzien van een statiegeldetiket. Blikjes zullen eind 2022 volgen.

Statiegeldalliantie houdt pleidooi voor statiegeld

De Statiegeldalliantie, waartoe ook Test Aankoop behoort, bestaat uit meer dan 1.120 gemeenten, organisaties en bedrijven, allemaal samen achter één vraag aan de regeringen: “Voer snel statiegeld in op blikjes en plastic flessen in Nederland en België”. Vandaag voert de alliantie actie in Antwerpen om naar het voorbeeld van Nederland ook statiegeld in te voeren in België.

66% is voorstander

In een bevraging van Test-Aankoop van 2017 toonde 66 procent van de respondenten zich voorstander van een invoering van statiegeld. Bijna 90 procent van de bevraagden gaf aan bereid te zijn de eigen blikjes en petflesjes naar de supermarkt terug te brengen om het statiegeld te recupereren. 82 procent vindt zwerfvuil een groot probleem in zijn regio.

De resultaten van de enquête waren duidelijk : een grote meerderheid van de Belgen is bereid om blikjes en flesjes naar de supermarkt terug te brengen om statiegeld te ontvangen en er zo voor te zorgen dat er minder afval in ons milieu terecht komt. Mogelijks is het draagvlak nu vier jaar later nog groter.

Actie voor de invoering

Voor Test Aankoop was het dan ook vanzelfsprekend om ons aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. De actie die vandaag in Antwerpen plaatsvindt om de politiek op te roepen werk te maken van een statiegeldsysteem, steunen wij dan ook volop.

Wij benadrukken dat er ook bij heel wat politici goede wil is om statiegeld in te voeren in de strijd tegen zwerfvuil. Het staat zelfs in de regeerakkoorden van zowel de federale regering als de Brusselse en de Waalse regering.

Het is duidelijk dat talloze sensibiliseringscampagnes niet helpen tegen de massa’s blikjes en flesjes die onze omgeving ontsieren. Het is tijd om voor een systeem te kiezen dat echt werkt: de invoering van statiegeld.