Nieuws

Statiegeld: een oplossing voor zwerfvuil die 66% van de bevraagden ziet zitten

21 maart 2017
statiegeld

82% van de door ons bevraagde consumenten is het ermee eens dat zwerfvuil een ware plaag is in zijn of haar regio. Hopelijk kan dit resultaat een nieuwe stimulans betekenen van de politieke denkoefening rond de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen. Van dat idee toonde 66% van de mensen die wij bevroegen zich voorstander.

Een oud idee

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege liet in 2015 door OVAM een analyse uitvoeren naar de impact van een invoering van statiegeld op blikjes en alle eenmalige drankverpakkingen. De maatschappij schatte dat de heffing van statiegeld in Vlaanderen zou leiden tot een daling van het zwerfvuil met 40% en zelfs meer dan 90% van de eenmalige drankverpakkingen die zich tussen het zwerfvuil bevinden. Ook de Brusselse minister, Céline Frémault sluit dergelijke cijfers niet uit.

Het idee werd reeds in 2011 gelanceerd door Waals minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio. Een studie die toentertijd werd uitgevoerd door het “Office wallon des déchets” voorspelde echter eerder verdeelde resultaten: gunstig vanuit milieuoogpunt en sociaal oogpunt, maar ongunstig vanuit economisch oogpunt.

Er wordt ons beloofd dat de beslissing rond statiegeld in 2018 genomen zal worden…

Eerder positief ontvangen bij de bevraagden

Een zaak staat vast: het heffen van statiegeld is niet meteen iets dat de 1150 door ons bevraagde personen lijkt af te schrikken. 68% van de deelnemers aan onze enquête is voorstander van statiegeld op plastic flessen en 64% ziet ook statiegeld op blikjes wel zitten.

Mocht het systeem van statiegeld worden ingevoerd, dan is 88% van de ondervraagden bereid om verpakkingen terug te brengen naar inzamelpunten, zoals de supermarkt.

Op de vraag hoeveel dit statiegeld dan wel mag bedragen, vindt 38% van de ondervraagde personen 10 cent een correct bedrag, terwijl 31% eerder neigt naar 5 cent, 20% naar 20 cent en 11% naar 50 cent.

Bekijk ook de reacties uit 2015 op onze Facebook-pagina: Voor of tegen statiegeld op lege blikjes.

Ondertussen zitten ook andere landen niet stil

Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken, om er maar enkele te noemen, maken deel uit van de landen die statiegeld hebben ingevoerd. Laten we hopen dat ook onze ministers het lef en de politieke moed hebben om de plaag van zwerfvuil, op federaal niveau, aan te pakken.

In Vlaanderen hebben OVAM, Fost Plus en de VVSG alvast het initiatief Mooimakers.be opgezet, waarbij vrijwilligers worden uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en hun opruimactie op een actiekaart te registreren. Een initiatief dat we alleen maar kunnen aanmoedigen!