Dossier

Wat betekenen de symbolen en logo's op verpakkingen?

02 februari 2023
Betekenis van labels op verpakkingen

Op verpakkingen staan vaak labels die informeren over de milieuvriendelijkheid en de afvalsortering van het product of de verpakking. De betekenis van die logo's en symbolen is echter niet altijd even duidelijk, soms zelfs ronduit misleidend. Lees hier wat al die logo's en symbolen op verpakkingen betekenen.

Verpakkingen bevatten vaak labels die iets vertellen over de milieuvriendelijkheid van het product of over hoe je het afval moet sorteren. Maar wat wordt nu eigenlijk bedoeld met de markering CE of het symbool met een cijfer met drie pijlen errond? En mag je dingen met het logo OK Compost in je compostvat werpen? Dat is niet altijd duidelijk. Soms zijn de labels zelfs misleidend.

Hieronder vind je de verschillende logo's en symbolen op verpakkingen met hun precieze betekenis op een rijtje.

Labels en hun betekenis

Tidy man

personne jetant un papier dans une poubelle

Deze markering zet alleen aan tot goed burgerschap. Dit logo geeft aan dat de verpakking na gebruik in de vuilnisbak thuishoort. Het moedigt zelfs niet aan om de verpakking te sorteren om ze te kunnen recycleren. Integendeel, het logo verwijst naar een gewone vuilnisbak.

Doorstreepte vuilnisbak

poubelle barrée

Dit logo betekent dat de toestellen niet met ander huishoudelijk afval in de vuilnisbak mogen worden geworpen. Dit logo kadert in de Richtlijn Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die selectieve ophaling, verwerking en andere vormen van valorisatie oplegt voor dit soort afval.

Groen punt

logo vert avec flèches croisées

Dit pictogram betekent dat de fabrikant of de verdeler die het product op de markt brengt, bijdraagt tot de financiering van het Fost Plus-systeem voor het selectief ophalen en recycleren van verpakkingsafval. Dat betekent niet dat deze verpakking bestaat uit gerecycleerd materiaal en garandeert evenmin dat ze gesorteerd en gerecycleerd wordt. Bovendien geldt er nooit statiegeld op een artikel met een Groen Punt

De ring van Moebius

logo trois flèches qui tournent

Dit logo heeft eigenlijk twee betekenissen waardoor het minder duidelijk is. Het geeft aan dat het product gerecycleerd kan worden (maar dat betekent nog niet dat het ook daadwerkelijk gerecycleerd wordt). Wanneer er een % bij staat, betekent het dat het product gerecycleerde materialen bevat.

De ring van Moebius voor kunststof

Trois flèches qui tournent avec lettres et chiffres

Dit pictogram wordt vergezeld van een cijfer (en soms ook letters). Het geeft de aard van de kunststof aan waarvan het product of de verpakking is gemaakt. Het kan de consument helpen bij het sorteren van zijn afval, maar geeft niet aan of de verpakking of het artikel ingezameld en gerecycleerd wordt.

Verpakking met statiegeld

quatre flèches autour d'un cercle

Dit logo staat op verpakkingen, en dan voornamelijk glazen flessen die teruggebracht moeten worden naar de winkel, waarbij dan statiegeld wordt uitbetaald.

De CE-markering

logo avec lettres C et E

Dit label wijst erop dat het product voldoet aan de van kracht zijnde Europese normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het label wordt aangebracht op initiatief van de fabrikant en is dus niet echt betrouwbaar.

OK Compost

Plastic met dit logo wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, maar je kunt het thuis niet composteren. Dit kan enkel in een industriële installatie. Wordt jouw organisch afval dus apart ingezameld om industrieel te worden verwerkt, dan mag dit plastic daarbij. Indien niet, dan moet je het bij het gewone plastic sorteren.

Plastic met dit logo kun je op je eigen composthoop gooien. Het kan wel een hele tijd duren voordat het effectief volledig is afgebroken.

OK biobased

Dit logo betekent dat het product gedeeltelijk is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals zetmeel, cellulose of melkzuur in plaats van grondstoffen van fossiele oorsprong. Het aantal sterren dat een product krijgt, hangt af van het percentage hernieuwbare grondstoffen (% van biologische oorsprong) dat het bevat.

OK biodegradable SOIL

Dit logo specifieert het milieu waarin het product biologisch kan worden afgebroken. De agentia die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van het product (bacteriën, schimmels, micro-organismen ...) tot eenvoudige moleculen die door het ecosysteem kunnen worden opgenomen en de omstandigheden (temperatuur, PH,...) waarin dat gebeurt verschillen immers van milieu tot milieu. Producten met het label OK biodegradable SOIL zijn volledig biologisch afbreekbaar, maar enkel in de bodem.

OK biodegradable MARINE

Producten met het label OK biodegradable MARINE zijn volledig biologisch afbreekbaar, maar enkel in zee of in de oceaan.

OK biodegradable WATER

Dit label geeft aan dat een product biologisch afbreekbaar is in zoet water zoals rivieren of meren. Het garandeert echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde resultaten in zeewater.