Nieuws

“Voorschot aan aannemer betaald, maar hij komt niet. Wat kan ik doen?”

16 maart 2023
problemen met aannemer

Als je gaat bouwen of verbouwen, vragen aannemers of installateurs vaak een voorschot. Maar soms gaat het mis tijdens de werken. Hoe kun je dan een voorschot terugeisen? En wat is een gebruikelijk voorschot?

Vragen bij voorschotten voor aannemers

Heel wat mensen hebben slechte ervaringen met aannemers, installateurs en handelaars in de bouwsector. Vaak hebben ze een aanzienlijk voorschot betaald, maar komt de aannemer vervolgens niet opdagen of blijkt het werk slecht uitgevoerd. Wat kun je doen? We geven een antwoord op de belangrijkste vragen.

Mag een aannemer een voorschot vragen?

Voorschotten vragen is niet bij wet verboden. Als een aannemer er geen vraagt, kun je meer vertrouwen hebben in hun financiële situatie aangezien dit aangeeft dat ze de aankoop van materialen kunnen voorschieten. Andere vragen evenwel wel een voorschot.

Als je een overeenkomst of bestelbon tekent, kijk dan wat de algemene voorwaarden zeggen over het betalen van voorschotten. Soms staat dat er in minuscule lettertjes in. Staat er niets over in, dan moet je pas betalen wanneer de werken voltooid zijn.

Als je tussentijds toch een factuur krijgt die op de achterkant de betaling van voorschotten vastlegt, dan moet je nog steeds geen cent betalen. Een factuur is geen contract, een ondertekende bestelbon of overeenkomst wel.

Hoeveel voorschot moet je betalen?

Wij raden af om te grote voorschotten te betalen omdat je als consument een risico neemt als de aannemer failliet gaat. Hoe kleiner het voorschot, hoe veiliger.

Als de aannemer toch een voorschot vraagt, raden we aan dat er een compromis wordt gezocht waar beide partijen zich in kunnen vinden. Ga bij voorkeur voor een duidelijke betaalregeling met termijnen. Je betaalt dan de factuur stap voor stap naarmate de werken vorderen.

Je kunt de betaling van het voorschot ook koppelen aan de levering van bepaalde materialen. Heeft de installateur een lange leveringstermijn nodig, dan kun je een lager voorschot bedingen met het argument dat er in de tussentijd nog veel kan gebeuren.

Voorbeeld van een betaalregeling

Als je bent overeengekomen om voorschotten te betalen, kun je bijvoorbeeld de volgende regeling afspreken met je aannemer:

  • 15 % bij de ondertekening van de bestelbon
  • 30 % bij de levering van de materialen bij je thuis
  • 30 % bij de plaatsing
  • 25 % als saldo bij het opstarten en de goedkeuring

Hoe kun je een voorschot terugkrijgen van een aannemer?

Als je een (groot) voorschot hebt betaalt aan een aannemer of een installateur, sta je in een zwakke positie als die persoon niet komt opdagen of zijn of haar werk niet goed doet. Doordat je een contract hebt gesloten met de aannemer en al een gedeelte hebt betaald, zijn jullie aan elkaar gebonden.

Als je eenzijdig het contract verbreekt, riskeer je je voorschot kwijt te spelen. Je kunt proberen het contract te laten ontbinden door de rechtbank, maar dat kost tijd en geld en je bent allesbehalve zeker van een afloop in jouw voordeel. Je kunt niet eens de materialen opeisen die de aannemer met jouw geld heeft aangekocht en die nog bij hem staan.

Als de aannemer of installateur het faillissement aanvraagt, kun je je als schuldeiser melden bij de curator. Maar sommige schuldeisers (zoals de fiscus, de sociale zekerheid...) krijgen voorrang bij de bedeling van de resterende activa van het bedrijf. De kans dat jij (een deel van) je voorschot terugziet, is dus klein.

Daarom blijft vooral het advies om geen te groot voorschot te geven. Je kunt ook altijd de concurrentie uitspelen en bv. aangeven dat je voor een andere firma zult kiezen die geen voorschot vraagt.

Wel wettelijk beschermd als één aannemer je nieuwbouw zet

Slechts in één geval ben je als consument wettelijk beschermd tegen aannemers die voorschotten eisen. Als je een volledige woning laat bouwen door één algemene aannemer of als je een woning koopt “op plan”, geldt de wet-Breyne. Die wet bepaalt dat je bij het ondertekenen van de overeenkomst hoogstens 5 % van de bouwsom moet betalen als voorschot. De rest betaal je in schijven, maar elke betaling moet ongeveer de waarde van de uitgevoerde werken weerspiegelen. Deze betalingen zijn dus geen voorschotten. Mocht het werk niet goed zijn uitgevoerd, dan kun je de betaling opschorten.

De wet-Breyne geldt niet als je met verschillende aannemingsbedrijven werkt (voor ruwbouw, sanitair, elektriciteit …) en met elke onderneming afzonderlijk een contract sluit.

Een goede aannemer kiezen

Als je gaat bouwen of verbouwen, is de keuze van de aannemer essentieel. Daarbij ga je dus het best niet over een nacht ijs. In ons dossier vind je alle vragen die je moet stellen voordat je met een aannemer in zee gaat.

Naar het dossier over de keuze van een aannemer

Wat als het fout gaat? Lees hier wat je opties zijn als je aannemer failliet gaat.

Naar het dossier