Dossier

Bouwwerken liggen al een tijdlang stil

20 maart 2019
wat als de bouwwerken stil liggen

Het tijdig opleveren maakt een essentiële verplichting uit voor de projectontwikkelaar. Wat kun je doen wanneer de werken aan je woning al een tijdlang stil liggen?

Wees niet te snel met het eisen van schadevergoedingen. Je moet sowieso rekening houden met de gebruikelijke verlofdagen in de bouwsector (er zijn ongeveer 218 werkbare dagen per jaar) en met het weerverlet.

Voltooiing door een andere aannemer naar keuze

Laat alleen de afwerking op zich laat wachten en kan de afwerking makkelijk door iemand anders worden voltooid (bv. de plaatsing van het bad of van het parket), laat de projectontwikkelaar dan in een aangetekende brief weten dat je een beroep zult doen op een aannemer naar keuze als hij binnen een bepaalde termijn niet afwerkt. Vraag vooraleer de werkzaamheden starten wel een gerechtsdeurwaarder om vast te stellen welke werkzaamheden niet werden uitgevoerd.  

Je kunt eventueel ook de voltooiingswaarborg bij de bank aanspreken.

Bankwaarborg

Wanneer het probleem ernstiger is (bv. alleen de ruwbouw staat er), is de bankwaarborg essentieel. Als het een appartement betreft, zul je met de eventuele andere mede-eigenaars moeten afspreken hoe het verder moet. Dat scenario vergt zowel technische als juridische bijstand: een architect en een advocaat zijn onontbeerlijk.

Verzoeningscommissie Bouw

Als er zich tijdens of na de bouwwerkzaamheden technische geschillen voordoen, kun je je tot de Verzoeningscommissie Bouw wenden indien je dat zo in de koopovereenkomst hebt laten bepalen of, mocht dat niet het geval zijn, als de projectontwikkelaar daarmee akkoord gaat.

Die commissie heeft vier troeven:

  1. Snel: de verzoening wordt meestal na enkele weken bereikt.
  2. Goedkoop: de behandeling van een bouwgeschil kost gemiddeld € 275 plus btw per partij, wat niet te vergelijken is met de kosten van een gerechtelijke procedure.
  3. Specialistisch: de commissie doet een beroep op een 300-tal deskundigen van over heel het land, met ten minste tien jaar ervaring.
  4. Doeltreffend: in de grote meerderheid van de gevallen wordt een verzoening bereikt waar alle bouwpartners zich in kunnen vinden.

Contactadres: 

Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel; e-mail: info@bouwverzoening.be; tel. 02 504 97 86; fax 02 504 97 84.