Nieuws

10 tips voor kandidaat-bouwers

03 maart 2020
informatiebrochure bouwen

Bouwen is een avontuur waar je jammer genoeg niet altijd zonder kleerscheuren uit komt. Wij werkten mee aan een informatiebrochure met 10 tips om kandidaat-bouwers te wapenen tegen problemen met aannemers.

Er wordt veel gebouwd en verbouwd in België. Vanzelfsprekend zijn er heel wat bouwprojecten die zonder problemen tot een goed einde worden gebracht, maar het tegendeel bestaat ook. Wij krijgen dagelijks vragen van consumenten die problemen ondervonden: slechte uitvoering van de werken, overdreven voorschotten die worden gevraagd nog vóór de werken zijn begonnen, faillissementen van bedrijven die nauwelijks activa hebben en frustraties rond ontbindingsbedingen in contracten … 

De juiste informatie is een belangrijke eerste stap om problemen te voorkomen.

“De 10 geboden van de kandidaat – bouwer”

Onder die titel werd een informatiebrochure samengesteld met tien tips voor consumenten om bouwproblemen te voorkomen. Het is een initiatief van Minister van consumentenzaken Nathalie Muylle, waar wij actief aan hebben meegewerkt samen met de FOD Economie, de Confederatie Bouw, Bouwunie, het Netwerk Architecten Vlaanderen en Assuralia. 

Onze medewerkers die de hele periode van Batibouw aanwezig zijn in paleis 5, aan stand 5201, en die advies geven aan de “Test Aankoop on tour”-bus, zullen de brochure uitdelen.

Je kunt de tekst ook downloaden via de website van de FOD Economie.

De consument verdient wettelijke bescherming

Wij vinden echter dat er nog een stap verder moet worden gegaan.

Wij vragen dat de minister werk maakt van een bescherming die de consument van bij het begin van zijn project in zekere zin financieel afdekt. Vandaag de dag gebeurt het immers dat aannemers tot wel 90 % van de prijs als voorschot vragen nog vóór de eerste steen is gelegd. Als de aannemer daarna failliet gaat, is dat voorschot volledig verloren. Een plafond op dergelijke exuberante voorschotten is dus van fundamenteel belang. Wij stellen voor om het voorschot bij de aanvang van de werken wettelijk te begrenzen op maximaal 15 %, met een plafond van € 10 000. 

Aanvaard niet zomaar de voorwaarden van een aannemer

Meestal legt een aannemer gewoon zijn eigen algemene voorwaarden op aan de consument. Die tekent zonder nadenken voor akkoord.

Dat is geen goed idee want die voorwaarden zijn in de regel te veel in het voordeel van de aannemer opgesteld. Het is daar dat je bijvoorbeeld aanvaardt dat de aannemer een zeer groot voorschot vraagt of dat hij meerprijzen aanrekent voor werk dat normaliter in de overeengekomen prijs zou moeten begrepen zijn. 

Laat de algemene voorwaarden daarom nalezen en aanpassen door een jurist. Dat kost je misschien € 500, maar het kan je later duizenden euro’s besparen. Een aannemingscontract gaat immers over veel geld. Of gebruik onze modelcontracten.

Ontdek hier onze modelcontracten

Onze juristen hebben een modelcontract voor kleine werken (isolatie van het dak, plaatsen van zonnepanelen, enz.) opgesteld dat de rechten en plichten van de twee partijen in evenwicht brengt en dat voldoen aan alle aspecten van de wetgeving. Aarzel niet om aan de aannemers met wie je wilt werken, voor te stellen om dat document te gebruiken. 

Wij beschikken ook over een modelovereenkomst voor de volledige bouw van een woning.

NAAR ONZE MODELOVEREENKOMSTEN

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je een probleem met een aannemer/vakman?

Aarzel niet om gebruik te maken van onze klachtenbox en je klacht via Test Aankoop te versturen. Hierdoor oefen je extra druk uit op het bedrijf en help je anderen in soortgelijke situaties.

NAAR ONZE KLACHTENBOX

Of bel naar onze advocaten op het nummer 02 892 37 05. Ze zijn elke werkdag bereikbaar van 9 uur tot 12.30 uut en van 13 uur tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).