Dossier

Voorzichtig met het betalen van voorschotten

29 november 2016
Voorschotten in de bouw

In de bouwsector vragen sommige aannemers en installateurs hoge voorschotten. Gevolg: financiële katers en andere wantoestanden. Hoe kunt u zich indekken?

Heel wat mensen hebben slechte ervaringen met aannemers, installateurs en handelaars in de bouwsector. Ze hebben veel geld betaald en krijgen in ruil slecht uitgevoerd werk. Toch deinzen professionals in de bouwsector er niet voor terug om soms exorbitante voorschotten te vragen. Wat moet u doen?  

Check de algemene voorwaarden voordat u bestelt

Voorschotten vragen is niet bij wet verplicht. Sommige aannemers vragen ze niet (wat vertrouwen in hun financiële situatie schept, omdat ze de aankoop van materialen kunnen voorschieten), andere wel. Als u een overeenkomst of bestelbon tekent, kijk dan wat de algemene voorwaarden zeggen over het betalen van voorschotten. Soms staat dat er in minuscule lettertjes in. Staat er niets over in, dan hoeft u pas te betalen wanneer de werken voltooid zijn.

Als u tussentijds toch een factuur krijgt die op de achterkant de betaling van voorschotten vastlegt, dan hoeft u nog steeds geen cent te storten. Een factuur is geen contract, een ondertekende bestelbon of overeenkomst wel.

Onderhandel en pas de bestelbon aan

Wij zijn tegen voorschotten, omdat de aannemer meestal voldoende garanties heeft op betaling door de consument. Als de aannemer toch voorschotten vraagt, raden wij aan om een compromis te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Beding bijvoorbeeld een stapsgewijze betaling naarmate de werken vorderen, of koppel de betaling van het voorschot aan de levering van bepaalde materialen. Heeft de installateur een lange leveringstermijn nodig, dan kunt u een lager voorschot bedingen met het argument dat er in de tussentijd nog veel kan gebeuren.

U kunt de voorschotten op de volgende manier betalen:

  • 15 % bij de ondertekening van de bestelbon
  • 30 % bij de levering van de materialen bij uw thuis
  • 30 % bij de plaatsing
  • 25 % als saldo bij het opstarten en de goedkeuring.

Wat als het misgaat?

Het betalen van grote voorschotten plaatst u in een zwakke positie wanneer de aannemer of installateur zijn werk niet (goed) doet. U durft de aannemer niet af te danken omdat u vreest uw voorschot kwijt te spelen. Wanneer u naar de rechtbank stapt, kost dat veel tijd en geld, terwijl er geen enkele zekerheid over de goede afloop bestaat. U kunt niet eens de materialen opeisen die de aannemer met uw geld heeft aangekocht en nog bij hem staan. En als hij failliet gaat, hebben banken en andere grote schuldeisers voorrang bij de bedeling van de resterende activa van het bedrijf en blijft er voor u vaak geen cent meer over. Vandaar ons advies: wees zuinig met voorschotten en speel de concurrentie uit.

Uitzondering: nieuwbouw

Slechts in één geval bent u als consument wettelijk beschermd tegen aannemers die voorschotten eisen. Als u een volledige woning laat bouwen door één algemene aannemer of als u een woning koopt “op plan”, geldt de wet-Breyne. Die wet bepaalt dat u bij het ondertekenen van de overeenkomst hoogstens 5 % van de bouwsom hoeft te betalen als voorschot. De rest betaalt u in schijven, maar elke betaling moet ongeveer de waarde van de uitgevoerde werken weerspiegelen. Deze betalingen zijn dus geen voorschotten. Mocht het werk niet goed zijn uitgevoerd, dan kunt u de betaling opschorten.

De wet-Breyne geldt niet als u met verschillende aannemingsbedrijven werkt (voor ruwbouw, sanitair, elektriciteit …) en met elke onderneming afzonderlijk een contract sluit.