Nieuws

Ventilatie en CO2-meters als wapen tegen corona

08 februari 2022
ventilatie CO2 luchtreiniger

Als we een iets hebben geleerd uit de coronacrisis, is dat het belang van ventileren. Goed ventileren verkleint het risico op een besmetting. Een CO2-meter helpt je bepalen wanneer en hoe sterk je moet ventileren. Zo nodig kun je een luchtreiniger als extra wapen in de strijd gooien.

Waar mensen vertoeven en dus ademen, komen er aerosolen vrij. Bij besmette personen zullen er ook virusdeeltje in die aerosolen terechtkomen. Die aerosolen vormen een weg waarlangs een besmetting kan worden overgedragen.

Hoe meer mensen er aanwezig zijn, hoe meer CO2 de uitgeademde lucht zal bevatten. Daarom is een CO2-meter een goede waardemeter voor de binnenluchtkwaliteit. Idealiter streeft men naar een concentratie van ongeveer 400 ppm of deeltjes per miljoen, wat in principe overeenstemt met de kwaliteit van de buitenlucht. Met een CO2-concentratie lager dan 800 ppm wordt een ruimte nog als goed geventileerd beschouwd.

CO2-meters getest

Onze Duitse collega’s van Stiftung Warentest hebben een aantal CO2-meters getest. Je vindt een beoordeling van de 7 modellen die ook op de Belgische markt verkrijgbaar zijn, in ons nieuwe dossier. Later volgt nog een test van een nieuwe reeks modellen waarvan we de testresultaten zullen toevoegen zodra ze beschikbaar zijn.

Naar de testresultaten van CO2-meters

Cruciaal is dat je een meter neemt met een sensor die effectief het CO2-gehalte meet, en niet onrechtstreeks een CO2-equivalent aangeeft. Kies daarom voor een CO2-sensor van het NDIR-type. Het meetbereik van het toestel moet tot minstens 2000 ppm (deeltjes per miljoen) gaan, en bij voorkeur tot 5000 ppm of meer, met een foutenmarge van maximaal 10%.

Ventileren is absolute must

Een CO2-meter is als een kanarie in de koolmijnen. Hij waarschuwt voor gevaar maar biedt geen oplossing voor het probleem. Een goede binnenluchtkwaliteit kun je proberen te verkrijgen door de ramen open te zetten.

Een centraal ventilatiesysteem is echter een beter alternatief. Zo’n ventilatiesysteem kan zorgen voor voldoende lage CO2-concentraties. Hoe je zo’n systeem kiest, lees je in ons nieuwe dossier over het waarom van een ventilatiesysteem. Overigens bestaan er vraaggestuurde ventilatiesystemen die uitgaan van de CO2-concentratie in de woonruimten.

Naar ons dossier over ventilatiesystemen

Aanvulling met een luchtreiniger

Een luchtreiniger is een optie wanneer het niet haalbaar is om een ruimte voldoende te ventileren, of zelfs als bijkomende maatregel in een ruimte die wel al afdoend wordt geventileerd. Een luchtreiniger haalt immers ook aerosolen uit de lucht en kan zo het besmettingsrisico op covid-19 verder verkleinen. Modellen met een HEPA-filter zijn het meest aangewezen.

Als je luchtzuivering toepast in combinatie met CO2-monitoring, mag je een gecorrigeerde CO2-limiet hanteren. Je mag dan immers boven 800 ppm gaan maar je moet wel nog steeds onder 1200 ppm blijven. Als die drempelwaarde wordt overschreden, moet je alsnog bijkomend verluchten of ventileren.