Nieuws

Corona heeft impact op energiepremies

28 september 2020
energiepremies

De Gewesten zetten al langer in op meer energie-efficiëntie in de woningen. In het kader van een relanceplan na de coronacrisis worden in Brussel sommige premies verhoogd en zien we nieuwe soorten premies opduiken in Vlaanderen. We zetten de nieuwgheden op een rij.

De coronacrisis heeft er flink ingehakt. Hier en daar gingen stemmen op voor een relanceplan voor de bouwsector. In Vlaanderen en Brussel zijn in die context enkele nieuwe maatregelen aangekondigd zoals nieuwe of verhoogde premies of nog renteloze leningen.

Voor meer inzicht in de situatie kun je terecht in ons dossier “Energiepremies in 10 vragen”

Naar ons dossier Energiepremies

Hogere premies in Brussel

Het Brussels Gewest heeft een Energiepremiebonus ingevoerd. Concreet gaat het om een verhoging met 25 % van een aantal bestaande premies voor de opmaak van een energieaudit, dak-, muur- of vloerisolatie of de plaatsing van superisolerende beglazing. Tegelijk is het premiebedrag niet langer begrensd tot 50 % maar tot 70 % van de factuur. Beide verhogingen gelden wel alleen voor inkomenscategorie C; dat is de laagste inkomenscategorie voor wie in aanmerking komt voor een energiepremie. Het gaat voornamelijk om personen met een inkomen dat in geval van een alleenstaande lager ligt dan € 35 782,80 en bij een samenwonende of een koppel lager dan € 50 782,80. Dit bedrag kan nog worden verhoogd als er onder andere personen ten laste zijn.

De bonus voor de plaatsing van natuurlijk isolatiemateriaal stijgt dan weer van € 10 naar € 15 per m², en dit voor alle inkomenscategorieën.

Tegelijk kan iedereen aanspraak maken op een bonus als men meer dan drie soorten van bepaalde soorten van werken uitvoert. Aanvragers uit inkomenscategorie C mogen rekenen op 20 % extra, die uit inkomenscategorieën A en B kunnen een bonus van 10 % in de wacht slepen,. Voor de precieze aanduiding van de inkomensgrenzen vind je alle info op de website van Leefmilieu Brussels.

Al deze wijzingen zijn van toepassing op werken waarvan de eindfactuur van de aannemer is opgemaakt tussen 1 september 2020 en 1 september 2021.

Nieuwe energielabelpremie en ruimere renteloze lening in Vlaanderen

Het Vlaams Gewest heeft enkele nieuwigheden aangekondigd voor 2021, die nog formeel moeten worden goedgekeurd.

We hebben het al eerder gehad over de invoering van een premie voor de plaatsing van zonnepanelen (vanaf 2021) en het verdwijnen van de dakisolatiepremie voor doe-het-zelvers, eveneens vanaf 2021.

Tegelijk zou er een nieuwe energielabelpremie voor nieuwe eigenaars komen. Een huis of appartement dat in 2021 via een authentieke akte of een erfenis in volle eigendom zal worden verworven, kan een premie opleveren als je het energielabel van de woning, zoals aangegeven op een recent energieprestatiecertificaat (van ten vroegste 2019), fors kunt verbeteren: van F of E naar C, B of A bij een huis en van F, E of D naar B of A bij een appartement. Hoe groter de sprong op de schaal van de energielabels, hoe hoger het bedrag. In het beste geval kan dat oplopen tot € 5 000.

Deze premie is wel niet compatibel met de totaalrenovatiebonus – dat is eveneens een extra premie voor wie meerdere ingrepen uitvoert – die voor alle andere consumenten blijft gelden.

Nieuwe eigenaars zouden vanaf 2021 ook een renteloos renovatiekrediet (bij de bank) of een renteloze energielening (bij een Energiehuis) kunnen sluiten, voor een bedrag tussen € 30 000 en € 60 000 en een maximale duur van 20 jaar. Het is de Vlaamse overheid die de rente voor haar rekening neemt. De woning moet dan wel binnen vijf jaar grondig gerenoveerd zijn.

Waals Gewest zet de woonpremies verder

Het Waals Gewest heeft in 2019 zijn premiestelsel grondig hervormd sinds juni 2019 en blijft dit ook aanhouden. Daar zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd.