Antwoord van expert

Als de wegen van de huurders scheiden

08 maart 2022
André Devos © foto: Hendrik De Schrijver

André Devos wou weten hoe hij de zaak moest aanpakken toen zijn huurders uit elkaar gingen maar een van hen wel bleef wonen. Onze expert Anne Moriau geeft advies.

André Devos (foto) uit Hasselt: “Wij verhuren een appartement. Het contract en de huurwaarborg staan op naam van meneer. Vanaf 1 juli is hij elders gaan wonen. Mevrouw blijft en zal vanaf nu de huur betalen. Volstaat het om een bijlage toe te voegen aan het contract? Is een nieuwe plaatsbeschrijving nodig? Kan mevrouw de huurwaarborg bij de bank op haar naam laten zetten?”

Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
Anne Moriau
juridisch expert
Het maakt een verschil uit of de huurders getrouwd waren of wettelijk samenwoonden, of dat ze alleen feitelijk samenwoonden.

Het antwoord van onze expert 

Als een koppel een verhuurd pand betrekt, getrouwd is of wettelijk samenwonend, zijn ze sowieso allebei huurder, ongeacht of ze alle twee de huurovereenkomst hebben ondertekend of niet, en dat zelfs als dat document dateert van vóór ze officieel samen waren. Eén partner kan niet zonder het akkoord van de andere een einde maken aan de huur. 

Voor een koppel dat louter “feitelijk” samenwoont, liggen de zaken anders want in dat geval heeft alleen de partner die het huurcontract heeft getekend, rechten en plichten tegenover de verhuurder. 

Onze expert Anne Moriau voegt daar echter een praktische noot aan toe: "Als verhuurder ben je evenwel niet verplicht om het zo strikt te zien. Als jij er hoe dan ook geen probleem mee hebt dat mevrouw de huur in haar eigen naam voortzet, dan is dat oké. Maar laat het huurcontract best wel aanpassen aan de nieuwe situatie. In principe is een bijlage bij het huurcontract voldoende. Een nieuw contract op naam van mevrouw is zeker ook een optie, vooral als zij nog geen huurder was (feitelijke samenwoning). Zodra er sprake is van een nieuw contract, is in principe ook een nieuwe plaatsbeschrijving nodig." 

Maar hoe zit dan met de huurwaarborg? Onze expert: " De huurwaarborg bij de bank zou in het geval van een nieuw contract eigenlijk eerst moeten worden vrijgegeven aan de 'vorige' huurder(s) en dan opnieuw door mevrouw moeten worden gestort. Maar als de man akkoord gaat dat zij de waarborg overneemt, laat ze de rekening in kwestie het best op haar naam plaatsen. Ze zal daar zijn uitdrukkelijk akkoord voor nodig hebben, anders zal de bank dat niet willen aanpassen. Als ze die stap niet zet, riskeert ze dat de bank op het einde van de huur zal weigeren om de som alleen aan haar vrij te geven." 

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet, je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) bellen naar een expert van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34.

Bel een expert van de Adviesdienst