Nieuws

Zonnepanelen: met zorg geproduceerd

19 augustus 2015
zonnepanelen

Uit onze audits blijkt dat alle fabrikanten van zonnepanelen een uitgebreide kwaliteitscontrole doorvoeren, zowel in hun Europese als in hun Aziatische fabrieken. Onze labotests bevestigen ook dat fabrikanten een correct vermogen opgeven voor hun panelen.

Is er een verschil tussen zonnepanelen die in Azië worden geproduceerd en die in Europa? En kan je slechte panelen op de markt terugvinden? Wij gingen het na door audits uit te voeren in een hele reeks fabrieken. We controleerden ook de elektrische veiligheid van de zonnepanelen en het geclaimde vermogen. Dat leidt alvast tot geruststellende conclusies.

Doorgedreven kwaliteitscontrole

Wij vonden 17 fabrikanten van zonnepanelen bereid om ons in hun fabrieken toe te laten, wat goed is voor een mooi deel van de markt. Het ging om zonnepanelen die voor de Europese markt zijn bestemd. De bezochte productie-eenheden waren hoofdzakelijk in Europa (50% van het totaal) en China (40%) gevestigd. 

Onze inspecteurs gingen vooral na hoe het productieproces in de fabriek van begin tot einde wordt bewaakt en hoe het risico op gebreken of fouten er wordt beperkt of uitgesloten. 

Al bij al scoren de fabrikanten in onze audits allen goed tot zeer goed voor de diverse fasen in het productieproces: de controle van de componenten en de verbinding van de cellen, de samenvoeging van de diverse componenten, de eindafwerking van het paneel en de kwaliteitscontrole op het afgewerkte paneel. 

Onze inspecteurs stelden daarbij vast dat de kwaliteitscontroles globaal genomen uitgebreider zijn dan enkele jaren geleden, wat de kwaliteit van de zonnepanelen alleen maar ten goede kan komen. 

Overigens doen de Europese productie-eenheden het niet beter dan de Aziatische.

Panelen met een correct vermogen

Behalve audits voerden wij labotests uit op tientallen panelen. Bij een test in de volle zon blijken die alle het vermogen te benaderen dat de fabrikanten beloven. 

En bij een simulatie met minder zon, zoals onder een bewolkte hemel, boeten ze nagenoeg niets aan efficiëntie in (al produceren ze dan uiteraard minder stroom).

De zonnepanelen bleken ook allemaal prima elektrisch geïsoleerd. Je hoeft dus niet te vrezen voor de veiligheid, evenmin in vochtige omstandigheden.

Interesse in zonnepanelen? 

Je denkt er misschien aan om ook zonnepanelen te plaatsen, maar je vraagt je af of dat nog wel interessant is? Welnu, de rendabiliteit van een investering in zonnepanelen stijgt natuurlijk naargelang van de prijs die je betaalt voor jouw installatie. Daarom organiseren wij regelmatig een groepsaankoop zonnepanelen.