Nieuws

Pakketverkoop van installaties van hernieuwbare energie: kijk uit!

17 maart 2021
combipakket zonnepanelen warmtepomp warmtepompboiler

Geregeld krijgen we van abonnees voorbeelden doorgespeeld van firma’s die uitpakken met een haalbaarheidsstudie voor de plaatsing van zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp en/of een warmtepompboiler. De voorgestelde prijzen blijken veelal schrikwekkend hoog. Ga hier niet op in.

Je wilt toekomstgericht in je woning investeren en daarom ben je geïnteresseerd in zonnepanelen en een warmtepomp(boiler). Op zich is dat alvast een waardevol idee.

Maar sommige firma’s maken hier misbruik van, vooral in het Franstalige landsgedeelte. Ze bieden een combipakket aan van zonnepanelen en een warmtepomp(boiler), vaak overgegoten met een kredietsausje, voor een totaalprijs zonder verdere details, wat de zaak erg ondoorzichtig maakt.

Nog listiger wordt het als ze je proberen wijs te maken dat het enkel om een vrijblijvende haalbaarheidsstudie gaat. Maar o wee als je tekent; dan hang je toch aan een peperdure overeenkomst vast. Als het toch om een vrijblijvende studie gaat, waarom moet je dan tekenen?

Tot het dubbele van de prijs

Zo kregen we onlangs van een abonnee een zogeheten haalbaarheidsstudie in handen van 16 zonnepanelen (van 330 wattpiek per stuk) en een warmtepompboiler van zo’n 250 liter. De totale prijs die wordt vermeld – behalve de prijs bevat het document nagenoeg geen details – bedraagt € 21 000.

Welnu, als wij uitgaan van een normale marktprijs voor zonnepanelen van € 1 250 per kWp, zouden die € 6 500 mogen kosten. Tel daarbij de prijs van € 3000 à € 4 000 voor een warmtepompboiler en dan zou de totaalprijs niet hoger dan € 10 500 mogen liggen. De prijs uit de haalbaarheidsstudie ligt maar liefst dubbel zo hoog.

Dit soort firma’s wil je ook graag met een krediet uit de nood helpen als je het geld niet voorhanden hebt. Met een krediet uit hetzelfde dossier zou je over 10 jaar al bij al € 2 160 aan intresten betalen. Terwijl je voor dit soort investeringen soms aanspraak kunt maken op een renteloze of voordelige energielening bij het gewest.

Hou er je verstand bij

Wij hebben er al in het verleden voor gewaarschuwd en we blijven dit herhalen. Wees op je hoede voor dit soort voorstellen. Via ons Contact Center hebben we al 6 klachten binnengekregen en ook in de community's op onze website wordt er gewag van gemaakt.

Vergelijk altijd goed de prijs:

  • de prijs van zonnepanelen schommelt veelal tussen € 950 en € 1 250 per kilowattpiek (kWp);
  • een warmtepompboiler kost hooguit € 3 000 tot € 4 000.
  • een warmtepomp voor de verwarming van je woning kost doorgaans € 6 000 tot € 8 000 voor enkel en alleen de pomp.

Vraag sowieso enkele offertes bij verschillende installateurs op, en zorg ervoor dat je een prijs opgegeven krijgt voor elk toestel afzonderlijk. Op die manier zal snel duidelijk worden of je te maken hebt met charlatans dan wel met vaklui die ernstig met hun vak bezig zijn.

Lees zeker ook in ons dossier over zonnepanelen hoe je offertes kunt vergelijken.

Naar ons dossier zonnepanelen

Getekend? Je kunt nog actie ondernemen

Weet dat je zelfs wanneer je de overeenkomst bij jou thuis hebt getekend, je alsnog 14 dagen bedenktijd hebt om de overeenkomst op te zeggen. Stuur een aangetekende brief naar de firma zelf en als er ook sprake is van een krediet, tegelijk naar de kredietverstrekker.

Heb je daarbij hulp nodig? Dan kun je terecht bij onze advocaten, van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12u.30 en van 13u. tot 17u. (tot 16u. op vrijdag) op het nummer 02 892 37 05.

Bel 02 892 37 05

Wij zullen ook de FOD Economie en de bevoegde minister in elk Gewest (Demir, Maron, Henry) hierover informeren en interpelleren.