Nieuws

Consumentenorganisaties nemen het voortouw in de energietransitie voor de burger

25 juni 2020
CLEAR hernieuwbare energie zonnepanelen

Ons project CLEAR 2.0 kreeg een Europese award. Het CLEAR-project zette in op de promotie van hernieuwbare energie. De award is een mooie erkenning voor de essentiële rol die consumentenorganisaties en burgers kunnen spelen in de energietransitie.

Europa steunt financieel vernieuwende projecten in tal van domeinen, in het bijzonder dat van de hernieuwbare energie. Er worden ook officiële awards uitgereikt aan projecten die de doelstellingen halen en de zaken in de goede richting hebben gestuurd.

Welnu, het project CLEAR 2.0, dat werd opgestart en gecoördineerd samen met vijf andere consumentenorganisaties, behoort tot dat kransje want het kreeg zopas de Award voor het beste project in de categorie “engagement”. Deze award is een mooie erkenning van de rol die consumentenorganisaties en burgers kunnen spelen bij de energietransitie.

29 000 installaties van hernieuwbare energie in 6 landen in 2,5 jaar

CLEAR 2.0 had de bedoeling om consumenten te begeleiden bij hun projecten. Dat gebeurde door onophoudelijk de vinger aan de pols te houden bij de burgers en door het energieverbruik van sommige consumenten van nabij te monitoren.

Wij hebben ook de beschikbare technologieën verkend en meer uitleg gegeven over hun werking, hun kosten, de betrouwbaarheid ervan en het regelgevend kader. We gingen ook na of de investeringen de moeite waard waren, organiseerden groepsaankopen met een financieel voordeel voor de deelnemers en zagen toe op de dienstverlening door de uitverkoren installateurs.

Wij zijn uiteindelijk zeer trots dat we op die manier hebben bijgedragen tot de plaatsing van een indrukwekkend aantal installaties van hernieuwbare energie in België, Italië, Portugal, Spanje, Slovenië en Tsjechië.

Lobbywerk voor een rechtvaardige energietransitie

Nog een partner in CLEAR 2.0, BEUC (Bureau Européen des consommateurs), werkte het hele project met ons samen om op basis van onze ervaringen op het terrein en de testresultaten het Europese beleid hogerop in de juiste richting te helpen sturen. Op die manier anticiperen wij op de toekomstige regelgeving opdat die zo goed mogelijk zou inspelen op de behoeften van de burger.

Wij hebben in Europa, net zoals overal elders, nood aan een rechtvaardige en voor iedereen toegankelijke energietransitie. Daarom blijven wij alles in het werk stellen om die te bewerkstelligen, onder meer ook via een nieuwe actie rond zonnepanelen die we zopas zijn gestart.

Naar onze actie rond zonnepanelen