Persbericht

Mega engageert zich ertoe om de procedure van voorschotten aan te zullen passen na contact met Test Aankoop

27 oktober 2021

Sinds enkele dagen ontvangt de consumentenorganisatie opnieuw tal van klachten van consumenten die een factuur van energieleverancier Mega hebben ontvangen met een hoger voorschot dan voorheen.

Sinds enkele dagen ontvangt de consumentenorganisatie opnieuw tal van klachten van consumenten die een factuur van energieleverancier Mega hebben ontvangen met een hoger voorschot dan voorheen.

Het onderwerp van hun klacht?  De onmogelijkheid om het bedrag van het voorschot terug te brengen op het niveau van vóór de verhoging. In de My Mega-klantenzone voorzag het systeem immers een mogelijkheid tot vermindering van het voorschot met maximaal 30%. Om dit voorschot nog meer te kunnen verminderen, diende telefonisch contact te worden opgenomen met de klantenservice, maar veel klanten slaagden er nooit in Mega telefonisch te bereiken, en bleven dus zitten met een bedrag waarin ze zich niet konden vinden.

Op basis van deze getuigenissen heeft Test Aankoop contact opgenomen met de energieleverancier. "Wij hebben een zeer constructief gesprek gehad met Mega", verklaart Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "De onderneming heeft zich ertoe verbonden al haar klanten de mogelijkheid te bieden de voorgestelde verhoging van de aanbetaling te aanvaarden, te wijzigen of eenvoudigweg te weigeren en dit rechtstreeks in hun klantenruimte, zonder daarvoor telefonisch contact met Mega te moeten opnemen. Deze procedure zou vanaf 18.00 uur vandaag van kracht moeten zijn. Wij verzoeken de betrokkenen contact met ons op te nemen indien dit niet het geval zou blijken te zijn.  De organisatie verzoekt Mega niettemin om daadwerkelijk ook telefonisch bereikbaar te blijven voor degenen die op deze wijze contact met haar wensen op te nemen.”

Na eerdere vragen van Test Aankoop had de energieleverancier zich reeds verontschuldigd voor de verhoging van de voorschotten voor klanten met vaste contracten die niet voor het einde van het jaar afliepen, met het argument dat het een technisch euvel betrof. De energieleverancier verbond er zich ook toe haar klanten de vrijheid te geven om op de voorgestelde verhoging van hun voorschotten in te gaan toen zij een e-mail ontvingen waarin zij via een "opt-out"-knop op de hoogte werden gebracht van de verhoging.  Mega verbond zich er ook uitdrukkelijk toe te communiceren over het feit dat aflopende contracten zouden worden verlengd met variabele contracten, aangezien de provider momenteel geen vaste contracten meer aanbiedt.

"Klanten die niet op de "opt-out"-knop in de door Mega verzonden e-mail hadden geklikt om op die manier de voorgestelde verhoging te weigeren, konden dit nadien niet meer doen in hun klantenzone. Dit zou nu toch mogelijk moeten worden, na onze contacten met de leverancier," stelt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, tevreden vast.

De consumentenorganisatie herinnert eraan dat zij alle consumenten met een variabel contract aanraadt hun voorschotten te verhogen. Zij is echter van mening dat de energieleveranciers deze verhoging moeten aanbieden en niet opleggen.

Consumenten kunnen overigens voor onbepaalde tijd bellen naar 0800 500 20 voor hulp.  Ook op www.testaankoop.be/energyguide is tal van nuttige informatie beschikbaar.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.