Persbericht

Test Aankoop dient klacht in tegen Mega bij de Economische Inspectie

07 oktober 2021

Test Aankoop registreert de laatste dagen heel wat klachten en vragen met betrekking tot energieleverancier Mega. Alleen al in september telde de organisatie meer dan 350 klachten.  De meest voorkomende klachten betreffen het opleggen van hogere voorschotfacturen voor de overstap van een vast naar een variabel contract maar ook voor lopende vaste contracten.

Met betrekking tot het verhogen van de voorschotfacturen, is de consumentenorganisatie van mening dat de leverancier zich niet houdt aan zijn eigen algemene voorwaarden, die bepalen dat "(...) Mega bij wijziging van de verbruiksomstandigheden de voorschotbedragen kan wijzigen (...)". Test Aankoop moet echter vaststellen dat Mega geen bewijs levert van een wijziging in de verbruiksomstandigheden voor de consumenten in kwestie en uitgaat van het algemene principe dat bijvoorbeeld telewerken iedereen op dezelfde manier beïnvloedt terwijl sommigen de verwarming überhaupt niet hebben aangezet en anderen misschien niet aan het telewerken zijn. Bovendien, zo oordeelt Test Aankoop, houdt Mega zich niet aan de door hem ondertekende consumentenovereenkomst, waarin het volgende is bepaald: " Bij de vaststelling van het bedrag van de voorschotten en bij elke wijziging van dit bedrag, desgevallend per type energie, verschaffen de energieleveranciers aan de consument een verduidelijking van de berekeningswijze, vooraleer dit voorschotbedrag effectief wordt aangerekend”. In de gevallen die Test Aankoop vaststelt, verstrekte Mega geen uitleg over de gebruikte berekeningsmethode aan haar klanten.

Voorts vindt de verbruikersorganisatie dat een verhoging van de voorschotten voor vaste contracten niet gerechtvaardigd is. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer het contract bijna ten einde loopt maar de regularisatierekening pas over enkele maanden moet worden betaald én men besluit bij Mega te blijven tegen een hoger tarief, kan dit zinvol zijn. Maar deze praktijk heeft ook tot gevolg dat de consument als het ware wordt geduwd richting een nieuw contract met een hoger tarief bij dezelfde leverancier, terwijl dit voor de klant eerder het moment is om zijn contract te controleren en eventueel van energieleverancier te veranderen.

"Wij beschouwen de praktijk van Mega om zonder instemming van zijn klanten een verhoging van de voorschotfacturen op te leggen als een oneerlijke handelspraktijk en hebben daarom besloten een klacht in te dienen bij de Economische Inspectie", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  

Wat de overstap van een vast naar een variabel contract betreft, een kwestie die centraal is komen te staan nu Mega is gestopt met het aanbieden van vaste contracten op de markt, wijst Test Aankoop erop dat de leverancier na hierover geïnterpelleerd te zijn geweest, er zich toe heeft verbonden haar klanten wier vaste contract in oktober, november en december afloopt, duidelijk en door middel van een mededeling los van de factuur te informeren over het feit dat hun volgende contract tegen een variabele tarief zal worden aangeboden. De consumentenorganisatie juicht deze maatregel toe, maar betreurt dat hij niet eerder is ingevoerd. Veel consumenten van wie de vaste contracten zouden aflopen op een tijdstip dat Mega nog vaste contracten op de markt aanbood, werden zonder hun uitdrukkelijke toestemming overgeschakeld op een variabel contract. Deze praktijk is verboden door het door Mega ondertekende consumentenakkoord energie.

Test Aankoop herhaalt zijn eerdere verzuchting om het consumentenakkoord bindend te maken voor alle energieleveranciers en deze op bepaalde punten te verbeteren. Niet in het minst het kader voor voorschotfacturen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.