Persbericht

Consumenten hebben lang genoeg gewacht op hun regularisatiefacturen!

25 november 2022

Tal van consumenten wachten al maanden op hun regularisatiefactuur, zelfs als ze hun meterstanden tijdig naar hun netwerkbeheerder hebben gestuurd. Helaas is dit geen nieuw probleem en daarom vraagt Test Aankoop om een dringende oplossing. De consumentenorganisatie staat hierover in contact met de leveranciers, de distributienetbeheerders en de energiegregulatoren. Ter herinnering: Test Aankoop opende een gratis nummer (0800 50 020) dat voor iedereen die met energie- vragen en problemen te kampen heeft, toegankelijk is.

Veel te lange wachttijden

Test Aankoop ontving de afgelopen maanden niet minder dan 400 klachten gelinkt aan vertragingen van energierekeningen.

In deze onzekere tijden van hoge energieprijzen is dit voor de betrokken consumenten onaanvaardbaar. Voor mensen met een variabel energietarief is het correct inschatten van het voorschotbedrag een erg moeilijke opgave. De jaarafrekening is dan ook het moment waarop velen met spanning zitten te wachten om te zien of hun betaalde voorschotten hun verbruik voldoende hebben gedekt. Zolang deze afrekening niet wordt opgestuurd, blijven gezinnen in totale onwetendheid over het eindbedrag.

 

De schuld van het nieuwe dataplatform?

Netbeheerders en leveranciers wijzen allemaal naar een technisch probleem met het dataplatform dat wordt gebruikt om de meterstanden aan de leverancier door te geven. Dit nieuwe dataplatform werd pas eind vorig jaar in gebruik genomen door Atrias, de dochteronderneming van de Belgische netbeheerders (Fluvius, Ores, Sibelga, Resa...).

De ingebruikname van dit platform zou echter "de onderlinge uitwisseling van gegevens (bv. meterstanden en factureringsgegevens) en marktprocessen (bv. wijzigingen van leveranciers en verhuizen) veel sneller, transparanter en nauwkeuriger maken", aldus het persbericht van vorig jaar. Voorlopig is daar niet veel van te merken, benadrukt Test Aankoop.

Bovendien zou volgens de verantwoordelijken de overgang van de oude systemen naar het nieuwe platform tijdens de overgangsfase slechts een kleine groep klanten te lijden hebben van beperkte storingen. Een jaar later kan Test Aankoop niet anders dan vaststellen dat de problemen groter zijn en langer duren dan aanvankelijk was aangekondigd.

FEBEG, de federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, is eind vorige maand een engagement aangegaan met de voormalige staatssecretaris voor consumentenbescherming om "haar inspanningen voort te zetten om eventuele problemen in haar eigen systemen op te lossen en de gemiddelde vertragingen te beperken". Tegelijkertijd maakten zij echter duidelijk dat de leveranciers, onder meer, afhankelijk zijn van de ontvangst van metergegevens van de netwerkbeheerders om rekeningen op te stellen en dat zij "hun bezorgdheid bij Atrias en de netwerkbeheerders zullen herhalen".

 

Test Aankoop eist dringende oplossing

Voor Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, "kunnen de problemen van achterstallige facturen in de huidige energiecontext niet worden onderschat. Test Aankoop eist dan ook een duidelijk tijdschema waarbinnen de problemen binnen Atrias moeten worden opgelost. Test Aankoop staat in contact met de verschillende leveranciers, distributiebeheerders, en zal er met name bij de CREG op aandringen dat er sancties volgen indien de beloofde termijnen niet worden gerespecteerd".

Ter herinnering, als ook u maanden hebt gewacht om uw regularisatiefactuur te ontvangen of als u er niet in slaagt contact op te nemen met uw leverancier, dan kan u nog steeds terecht op het gratis nummer 0800 50 020.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.