Nieuws

Wie heeft recht op de energiepremie in 2023?

17 januari 2023
gas en elektriciteit - wie heeft recht op energiepremie 2023

In 2023 ontvangen gezinnen opnieuw het basispakket energie via hun energiefactuur. Dat komt neer op een bedrag van 405 euro voor gas en 183 euro voor elektriciteit. Wat zijn de voorwaarden voor dit basispakket energie? En wanneer mag je die energiepremie verwachten? 

Het basispakket energie is een tegemoetkoming die de federale overheid vorig jaar in het leven heeft geroepen ter ondersteuning van de huishoudens die door de energiecrisis hun energiefactuur de lucht in zagen schieten. Het ging om een forfaitaire energiekorting voor een bedrag van 270 euro voor aardgas en 122 euro voor elektriciteit voor de maanden november en december. 

Deze maatregel werd verlengd voor 2023. Degene die aan de voorwaarden van het basispakket energie voldoen, zullen de komende maanden ook een energiekorting tot 588 euro ontvangen. Dat komt neer op 405 euro voor gas en 183 euro voor elektriciteit.

De voorwaarden voor het basispakket energie

Wie heeft recht op de energiepremie? 

  • Je mag niet genieten van het sociaal tarief: het voordeeltarief voor beschermde afnemers. 

  • Daarnaast wordt gekeken naar jouw energiecontract. Op 31 december 2022 moet je een actief residentieel energiecontract hebben gehad voor je wettelijke verblijfplaats. Professionele energiecontracten of tweede verblijven komen dus niet in aanmerking. 

    Het moet ofwel gaan om een contract met variabele prijs, ofwel om een contract met vaste prijs dat afgesloten of hernieuwd is ná 30 september 2021. De reden daarvoor is dat de prijzen vóór die periode fors goedkoper waren. Sloot je bv. in september 2021 een 3-jarig vast contract af op basis van de prijzen van dat moment, dan zul je geen recht hebben op het basispakket. Tekende je daarentegen in oktober 2021 in op een vast energiecontract van 3-jaar? Dan heb je wel recht op de tegemoetkoming.

  • Ook het inkomenscriterium is nog steeds van toepassing. Gezinnen die boven een bepaalde inkomensgrens zitten, zullen de korting wel ontvangen maar dienen er later een deel van terug te betalen via een ‘bijzondere bijdrage energie’ in de belastingafrekening.

Wanneer krijg je de energiepremie?

De kans is groot dat je de premie voor gas en elektriciteit nog niet meteen zult zien verschijnen op je factuur van januari. 

Volgens de wet die de toekenning van de energiepremie regelt, moet de verrekening van de premie gebeuren via een energiefactuur die vóór 1 april 2023 verstuurd wordt. Dat kan een voorschot- of afrekeningsfactuur zijn. Als er een resterend bedrag zou moeten worden overgeschreven omdat jouw factuur lager is dan de premie, dan moet dat ten laatste op 18 april 2023 worden overgemaakt. 

Luminus en Engie geven bijvoorbeeld aan dat ze de energiepremie zullen verrekenen vanaf midden februari, bij Eneco zal het gebeuren via de voorschotfactuur in maart.

Ik heb de energiepremie nog niet ontvangen. Wat nu?

Helaas kan het inderdaad voorkomen dat wie recht heeft op het basispakket, deze toch niet heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als er een verschil is tussen jouw naam in het rijksregister en je naam op het energiecontract. Maar ook gezinnen in een gebouw met een gemeenschappelijke gasverwarming krijgen de premie niet automatisch. 

In dat geval moet je zelf opnieuw een aanvraag indienen vanaf 23 april 2023 tot 31 juli 2023. Ook wie het basispakket van 2022 niet heeft ontvangen maar er wel recht op heeft, dient een aanvraag te doen bij de FOD Economie tussen 23 januari en 15 april 2023.

Energieleveranciers vergelijken

Het blijft van belang om energietarieven te vergelijken om je ervan te verzekeren dat je niet te veel betaalt. Via onze tool kun je energieleveranciers vergelijken. 

Vergelijk energieleveranciers