Nieuws

Eindelijk vereenvoudigde energiefactuur vanaf 2022

23 december 2021
energiefactuur

Na jarenlang getreuzel wordt de energiefactuur vanaf 1 januari 2022 een stuk eenvoudiger. Dat moet consumenten toelaten om hun energieverbruik beter te vergelijken en te controleren. Meer dan ooit cruciaal nu de energieprijzen alle records verbreken. Toch is het werk nog niet af.

Het voornemen om de energiefactuur te vereenvoudigen werd al uitgesproken in het najaar van 2018 door de toenmalige bevoegde ministers. Met enkele jaren vertraging komt de vereenvoudigde energiefactuur er uiteindelijk vanaf 2022.

Wat verandert er?

Om de afrekeningsfactuur (die je ontvangt na de jaarlijkse meteropname) of de slotfactuur (die je ontvangt na een leverancierswissel of verhuis) leesbaarder te maken, mag die nog maximaal twee bladzijden omvatten . De belangrijkste informatie zal in vijf verschillende rubrieken worden opgedeeld, zoals “essentiële contractinformatie”, “contract vergelijken en overstappen” en “wat, waar en hoe moet ik betalen, of krijg ik terug”.

Zo moet de precieze benaming van jouw lopend product duidelijk worden vermeld. Samen met de mededeling of het een variabele, vaste of dynamische prijs betreft. Dat lijkt voor de hand liggende informatie, maar een bevraging van energieregulator CREG wees eerder dit jaar al uit dat 1 op de 2 consumenten niet weet of ze een vast of een variabel elektriciteitstarief hebben.

Om tarieven correct te kunnen vergelijken, is het nochtans cruciaal om te weten welk contract men heeft en hoe de prijs is opgebouwd. Zaken die je kunt terugvinden op de tariefkaart van je contract. Diezelfde studie van de CREG toonde echter tegelijk aan dat maar liefst 7 op de 10 consumenten er niet over beschikte. Bovendien weet men niet waar men deze kan terugvinden.

Ondoorgrondelijk kluwen

Voor veel gezinnen is factuur een kluwen waar ze niet wijs uit raken. Dat merken we dagelijks aan het aantal vragen die consumenten ons stellen over hun energiefactuur. Sommige afrekeningsfacturen zijn tot 8 bladzijden lang waarbij cruciale informatie vaak verdrinkt in een zee van kleine lettertjes. Een goed begrip van de energiefactuur is nochtans essentieel, voor gezinnen in het algemeen en zeker voor kwetsbare consumenten in het bijzonder. Het is van belang dat je zelf kunt nagaan of de aanrekening correct is gebeurd en je niet nodeloos te veel betaalt.

Test Aankoop pleit al langer voor een vereenvoudiging en gaf ook zijn advies over het ontwerp van het koninklijk besluit. Wij hekelen al langer de complexiteit van de energiemarkt en de energiefactuur in het bijzonder. Deze week nog pleitten we tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie energie voor een vereenvoudiging van de variabele tariefplannen.

Nog werk aan de winkel

De vereenvoudigde energiefactuur is een stap in de goede richting. Toch is het werk niet af, zeker nu we in een energiecrisis verkeren met energieprijzen die voortdurend nieuwe records verbreken. De talrijke heffingen en toeslagen die vandaag in de elektriciteitsfactuur zitten, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van hernieuwbare energie, hebben volgens ons geen plaats in een vereenvoudigde factuur. Deze kosten moeten eruit en anders worden gefinancierd. Dat is ook de reden waarom we onze petitie lanceerden.

Teken onze petitie