Nieuws

Energiemarkt te complex: nood aan meer eenvoud voor consumenten

01 juli 2021
complexe energiefactuur, vereenvoudiging energiemarkt

Uit een nieuwe studie blijkt dat de toenemende complexiteit op de energiemarkt er voor veel consumenten te veel aan is. Hierdoor dreigen ze nodeloos veel te betalen voor gas en elektriciteit. Wij dringen aan op een eenvoudigere energiefactuur en maken jou intussen wegwijs.

De federale energieregulator CREG voerde een bevraging uit bij Belgische gezinnen om hun gedrag op de energiemarkt beter te begrijpen. Uit een eerdere analyse bleek immers dat een miljoen Belgische gezinnen meer dan 500 euro per jaar zou kunnen besparen op de energiefactuur.

De resultaten van de bevraging bevestigen een aantal zaken die ook Test Aankoop al geruime tijd aankaart. De energiemarkt en de factuur zijn zeer ingewikkeld. De meeste consumenten zien dan ook door de bomen het bos niet meer.

Vaste vergoeding doorn in het oog

Zo blijken 7 op de 10 consumenten niet het bedrag van de vaste vergoeding (abonnementskosten) van hun contract te kennen, laat staan de manier waarop deze wordt aangerekend. Sommige leveranciers rekenen deze namelijk volledig aan per begonnen contractjaar of forfaitair tijdens het eerste jaar dat men klant is. 

Voor ons is deze praktijk al jaren een doorn in het oog. De vergoeding zou maar mogen worden aangerekend op basis van het aantal dagen dat je klant bent geweest, vanaf dag 1. Ook de CREG is hier voorstander van. Een forfaitaire aanrekening vormt volgens ons een verdoken verbrekingsvergoeding, iets waar we al jaren tegen strijden. Veel klanten zullen hierdoor namelijk minder snel geneigd zijn om van leverancier te veranderen.

Verschillen vast of variabel onvoldoende duidelijk

De studie brengt ook andere pijnpunten aan het licht: zo weet 1 op de 2 consumenten niet of ze een vast of variabel elektriciteitscontract hebben. Ze voelen zich ook onvoldoende geïnformeerd over het verschil tussen beide types. Nochtans is die kennis essentieel om een onderbouwde keuze te maken. 

Variabele contracten worden ook steeds complexer door de verschillende soorten parameters op basis waarvan ze maandelijks of driemaandelijks worden geïndexeerd. Een grotere transparantie hierover is absoluut noodzakelijk voor de consument. 

Tarief niet gekend

Om tarieven correct te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk dat men weet welke prijs men op dit moment betaalt en hoe die is opgebouwd. Dit vind je terug op de tariefkaart. Alleen, zo blijkt uit de studie van de CREG, zegt 7 op de 10 consumenten niet te beschikken over de tariefkaart.

Erger nog: zij weten niet waar ze deze kunnen terugvinden. Leveranciers moeten hier volgens ons meer transparantie over bieden. Dit kan bijvoorbeeld via een vermelding op de factuur of een QR-code zoals de CREG voorstelt.

Eenvoudigere factuur

Er is duidelijk nog werk aan de winkel om de energiemarkt transparanter te maken. Om van de consument een actievere deelnemer te maken, zal duidelijke en eenvoudige informatie van cruciaal belang zijn. Dat begint bij een begrijpelijke energiefactuur, terwijl die vandaag vaak een ondoorgrondelijk kluwen is. Wij zijn dan ook verheugd dat de bevoegde regeringen hier eindelijk werk van willen maken tegen januari 2022.

Duidelijkheid, dat is wat je altijd van ons mag verwachten. Via ons energieplatform kun je met behulp van onze digitale assistent zelf snel en makkelijk een vergelijking van energietarieven uitvoeren. Daarnaast vertellen we je in ons dossier hoe je het best jouw energieleverancier kiest.

NAAR ONS ENERGIEPLATFORM