Nieuws

Kom ik in aanmerking voor het basispakket energie?

14 december 2022
kom ik in aanmerking voor energiepremie basispakket

Heel wat gezinnen zien dezer dagen de energiepremie op hun energiefactuur verschijnen. Toch geniet niet iedereen van het basispakket energie. Wie krijgt de energiepremie van 392 euro? En wat als je het basispakket niet ontving, ook al heb je wel recht op de premie?

Wij ontvangen momenteel veel vragen over het basispakket energie, de tegemoetkoming van de federale regering op de energiefactuur. Ter herinnering: voor november en december gaat het om een forfaitaire vergoeding van 270 euro voor aardgas en 122 euro voor elektriciteit (392 euro in totaal). Dit bedrag wordt normaal gezien automatisch verrekend op je energiefactuur vóór het einde van het jaar. Is de factuur lager dan het basispakket, dan schrijft de leverancier het resterende bedrag over vóór 18 januari 2023.

 

 

Ik kom niet in aanmerking voor de energiepremie, klopt dat?

Sommige consumenten lieten ons weten dat ze het bericht krijgen van hun leverancier dat zij niet in aanmerking komen voor de energiepremie en vragen zich af of dit wel klopt. Het is inderdaad zo dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om van de premie te kunnen genieten: zo mag je niet van het sociaal tarief genieten en geldt de premie ook niet voor je tweede verblijf.

Weet ook dat er een inkomenscriterium aan de premie is verbonden. Hierbij kijkt men naar het netto belastbaar jaarinkomen. Gezinnen die boven een bepaalde grens zitten, krijgen de korting wel via de energiefactuur maar zullen een deel terugbetalen aan de fiscus via de belastingafrekening.

 

Enkele concrete voorbeelden:

Jan had op 30/09/2022 een actief residentieel contract en geniet niet van het sociaal tarief. Het gaat om een vast tarief met een looptijd van 3 jaar dat hij afsloot op 01/11/2019. Op 01/11/2022 loopt zijn vaste tarief dus af en zal Jan een variabel tarief krijgen. Het vaste tarief van Jan dateert van vóór 30/09/2021 (2019) dus Jan heeft geen recht op de premie. Hij betaalde de voorbije 3 jaar een veel lager energietarief in vergelijking met de huidige prijzen.

Martine had op 30/09/2022 een actief residentieel contract en geniet niet van het sociaal tarief. Het gaat om een vast tarief met een looptijd van 1 jaar dat ze afsloot op 01/12/2020. Haar vaste tarief is op 01/12/2021 hernieuwd voor opnieuw 1 jaar. Het contract van Martine is hernieuwd op 01/12/2021, dus ná 30/09/2021. Martine heeft dus recht op de premie.

Jacques heeft op 30/09/2022 een variabel contract voor aardgas en een vast contract voor elektriciteit dat van start is gegaan op 1 augustus 2020 voor een periode van 3 jaar. Jacques heeft in dit geval enkel recht op de premie voor aardgas. Zijn vaste elektriciteitscontract is van start gegaan vóór 30/09/2021.

Lisa is recent alleen gaan wonen met haar vriend op een appartement. Hun energiecontract startte op 01/10/2022. Lisa had op 30/09/2022 geen energiecontract dus zij en haar vriend hebben helaas geen recht op de premie voor november en december.

 

Ik heb recht op de energiepremie, maar ik heb deze nog niet ontvangen. Wat nu?

Het kan inderdaad voorkomen dat wie recht heeft op de energiepremie, deze toch niet heeft ontvangen. Dat is het geval als de gegevens die de FOD Economie aan jouw leverancier communiceerde niet volledig overeenstemmen met de gegevens op je energiecontract. Bijvoorbeeld als er een verschil is tussen jouw naam in het rijksregister en je naam op je energiecontract.

Kreeg je de premie niet automatisch maar heb je er wel degelijk recht op? Dan kun je zelf een aanvraag indienen tussen 23 januari en 15 april 2023 bij de FOD Economie.

De federale regering maakte intussen ook al de verlenging bekend van de tegemoetkoming voor de eerste drie maanden van 2023. De details over de toekenning van die premie moeten nog wettelijk vastgelegd worden en zijn dus nog niet gekend.