Nieuws

Gaele gaat verder zonder ons

07 juni 2022
man en vrouw bekijken samen hun energiefactuur achter de laptop om energieprijzen te vergelijken

Gaele is het energieplatform dat consumenten naar een voordelig energiecontract begeleidt. Vier jaar na het begin van onze samenwerking scheiden onze wegen en gaat Gaele zijn eigen weg verder.

Eind 2018 startten wij een verregaande samenwerking met Gaele om de energieklant een laagdrempelig platform aan te bieden. Op dit platform werden de klanten te allen tijde begeleid en indien nodig automatisch overgeschakeld op een andere energieleverancier.

Sindsdien hebben 50.000 klanten van deze diensten gebruik gemaakt en heeft het platform zijn kinderziekten, die vooral met communicatie te maken hadden, overwonnen. Hoewel deze diensten voor de overgrote meerderheid van de klanten van Gaele een duidelijke toegevoegde waarde bieden, heeft deze actualisering en verandering in de communicatie voor sommigen nog steeds geen duidelijkheid verschaft over de door Gaele aangeboden diensten. 

Deze spanning tussen klachten van klanten en het feitelijke aanbod van Gaele heeft ons soms in een lastig parket gebracht. 

Behoud van onze onafhankelijkheid 

Onze onafhankelijkheid bij de beoordeling van marktdeelnemers is van cruciaal belang en moet ondubbelzinnig blijven. Daarom hebben wij, na uitgebreid en constructief overleg, samen besloten onze samenwerking te beëindigen. Die stopzetting van de samenwerking zal geleidelijk gebeuren. Vanaf september 2022 wordt onze naam volledig losgekoppeld van Gaele. 

Blijf op de hoogte van je energiefactuur door een kijkje te nemen op ons energieplatform.