Nieuws

Energieleverancier TotalEnergies ontvangt label “Beste van de Test”

15 september 2022
TotalEnergies

“Welke energieleverancier bevelen jullie mij aan?”, is ongetwijfeld één van de meest gestelde vragen van consumenten die van energiecontract willen wisselen. Een simpele vraag met vaak een complex antwoord. Om de zaken eenvoudiger te maken, hebben we voor de tweede maal het label “Beste van de Test” uitgereikt aan energieleverancier TotalEnergies.

Zonder rekening te houden met de prijs

Hoe bepaal je welke leverancier aan te raden is? Op vlak van het product dat ze leveren is er geen onderscheid mogelijk: de kwaliteit van elektriciteit en aardgas is bij elke leverancier identiek. Prijs dan maar? Ook niet eenvoudig. De meeste leveranciers bieden allerlei tariefplannen aan. Welk tariefplan voor jou het meest interessant is, is niet noodzakelijk het beste tarief voor je buur. Veel hangt af van je verbruiksprofiel (welk verbruik, type meter, zonnepanelen…) en je persoonlijke wensen (groen contract, online beheer van je dossier, domiciliëring of overschrijving…).

Ontdek ons energieplatform en krijg een top-3 van de voor jouw verbruiksprofiel meest voordelige energieleveranciers voorgeschoteld.

Naar ons energieplatform

Vier andere belangrijke criteria

Onze experts staken de koppen bij elkaar en identificeerden verschillende criteria waaraan de meest voorbeeldige energieleverancier moest voldoen. 

Transparante tariefstructuur

De leverancier moet een eenvoudige en heldere tariefstructuur voorstaan. Sommige leveranciers bieden een veelvoud van tariefplannen aan, tot zelfs een 10-tal enkel en alleen voor elektriciteit. Vergelijken wordt er hierdoor niet eenvoudiger op.

Wij zijn dan ook voorstander van een helder en duidelijk aanbod, idealiter met maximaal 1 vast tarief, 1 variabel tarief en 1 online tarief. Op dit punt tonen we ons echter flexibel en hebben we een zekere marge ingebouwd, bijvoorbeeld omdat sommige leveranciers ook tarieven aanbieden voor specifieke doelgroepen zoals prosumenten (eigenaars van zonnepanelen). Niettemin vinden wij 5 actieve tariefplannen voor elektriciteit het absolute maximum en het onderscheid moet ook voldoende duidelijk zijn.

Toegankelijk voor iedereen

Iedereen binnen een bepaald gewest moet klant kunnen worden bij de leverancier. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Zo bestaan er verschillende coöperatieven die zich vooral richten op hernieuwbare energie, wat lovenswaardig is, maar ze eisen wel dat je eerst coöperant wordt alvorens je klant kunt worden. Je moet met andere woorden eerst een aandeel kopen, waarvan de prijs varieert tussen € 250 en € 1 000.

Wie achter de nobele doelstelling van deze coöperaties staat, zal dat vermoedelijk niet als een struikelblok zien. Toch vinden wij dat slechts een beperkt publiek hiervoor openstaat. Daarom komen enkel leveranciers die voor elke consument toegankelijk zijn, in aanmerking voor ons label.

Consumentenakkoord ondertekend

De leverancier moet het Consumentenakkoord hebben ondertekend. Dat is een gedragscode die de consument moet beschermen tegen bedenkelijke praktijken van energieleveranciers. Het bevat onder meer bepalingen over de deur-aan-deurverkoop, de transparantie van prijzen, verplichte elementen op de factuur, de jaarlijkse mededeling van het goedkoopste tarief, de klachtenbehandeling enz. Het legt met andere woorden een aantal afspraken vast waartoe de ondertekenaars zich verbinden. Alleen ondertekenden sommige leveranciers het akkoord niet of trokken ze zich eruit terug.

Sommige kleinere spelers (zoals Ecopower, Ebem, Elegant,…) gaven bij het ontwerp van de laatste versie van het akkoord aan dat ze het wel naleven, maar ze pleiten tegelijk voor een uitbreiding van het akkoord. Daar zijn wij het helemaal mee eens, en wij hebben zelf ook onze opmerkingen over het akkoord gegeven. Maar niets belet deze leveranciers om het akkoord te tekenen en tegelijk te blijven ijveren voor een sterkere bescherming van de consumenten. In onze beoordeling is de ondertekening van het akkoord dan ook een vereiste.

Hoge tevredenheid

Jaarlijks peilen we naar de tevredenheid van onze leden over hun energieleverancier. Ook dit jaar herhaalden we de oefening bij meer dan 11 000 leden. Op die manier kunnen we een betrouwbare tevredenheidsscore berekenen voor elke energieleverancier voor zover minstens 30 van hun klanten deelnamen, wat helaas niet het geval was voor Dats24 en Trevion die goed scoren op de drie andere punten.

Over het algemeen liggen de tevredenheidscijfers een stuk lager in vergelijking met vorig jaar. Het is duidelijk dat de relatie met de energieleverancier te lijden heeft onder de energiecrisis. Enkel coöperaties Ecopower en Cociter, die enkel elektriciteit aanbieden, blijven goed stand houden en laten een hoge tevredenheid optekenen.Om in aanmerking te komen voor ons label, moet een leverancier een minimale tevredenheid van 65 op 100 behalen. Een score waar dit jaar 4 leveranciers helaas niet aan voldoen, meer bepaald Octa+, Luminus, Mega en Antargaz.

De tevredenheidsscore voor elke leverancier kun je terugvinden in onze koopwijzer Energie. In de volgende rubriek lees je de voornaamste conclusies.

Naar onze koopwijzer energie

 

Beste van de Test:TotalEnergies

Op basis van de diverse criteria is er één energieleverancier die zich nu tot “Beste van de Test” mag kronen: TotalEnergies (tot vorig jaar beter bekend als Lampiris), die zichzelf hiermee opvolgt. Dit doordat de leverancier op alle criteria zeer goed scoort: hij is toegankelijk voor iedere consument, beschikt over een transparante tariefstructuur, ondertekende het consumentenakkoord én behaalt een goede tevredenheidsscore. Bovendien is de leverancier ook actief in de 3 gewesten van ons land, wat wij alleen maar kunnen toejuichen gelet op het feit dat steeds minder leveranciers actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest..

Enkele kleinere leveranciers verdienen een eervolle vermelding: Dats24 en Trevion. Ook zij behalen een positieve evaluatie op basis van de eerste drie criteria. Alleen beschikken we voor deze kleinere spelers niet over een betrouwbare tevredenheidsscore omwille van een te laag aantal respondenten.