Dossier

Rijhulpsystemen: Automatisch remmen of uitwijken?

09 april 2021

Parking obstruction warning (POW) geeft een waarschuwing wanneer er zich obstakels of hindernissen in de buurt van de auto bevinden bij het parkeren. In hoeverre wordt dit gedetecteerd?