Dossier

Betrouwbaarheid

08 oktober 2018
Betrouwbaarheid strijkijzers

08 oktober 2018

Op zoek naar een toestel dat lang meegaat? Wie kan hier beter over oordelen dan de gebruikers zelf! Wij vroegen 24 400 consumenten naar hun mening.

Betrouwbaarheid 2017
Resultaten van de enquête uit 2017
Resultaten van de enquête uit 2017

De meestvoorkomende problemen

  • Strijkzool lekt (14 %)
  • Er blijven kalkpartikels achter op het wasgoed (13 %)
  • Strijkzool beschadigd of vuil (13 %)
  • Geen of te weinig stoom (8 %)
  • Bedieningsknoppen (6 %)

Toelichting bij het onderzoek

In de grafieken leest u enkel de resultaten voor de merken die in ons land op de markt zijn en waarvoor we voldoende antwoorden kregen op onze enquête. Dit onderzoek werd in september 2015 gevoerd onder onze abonnees, in samenwerking met consumentenorganisaties in Italië, Portugal en Spanje. We hebben ruim 24 400 ingevulde vragenlijsten ontvangen, waarvan 5 082 uit België.

Een defect? Dit moet u doen

Ga eerst na of de garantie nog van toepassing is. Voor elektrische huishoudtoestellen schrijft de wet een minimale garantie van twee jaar voor. Binnen die tijdspanne moeten herstellingen te wijten aan een inherent gebrek gratis worden uitgevoerd.

Check of dat het geval is of vraag ernaar als u een toestel aankoopt. Om problemen met de hersteldienst te voorkomen gaat u bij voorkeur als volgt te werk:

  • Vraag een schriftelijk bestek vooraleer u opdracht geeft voor de herstelling; zo krijgt u zicht op wat het u zal kosten.
  • Vraag een gedetailleerde factuur, waarin volgende gegevens zijn opgenomen: het uitgevoerde werk, de prijs ervan, de btw en de datum. In geval van problemen hebt u die gegevens nodig om de garantie te laten spelen.

Denk duurzaam

  • Koopt u een nieuw huishoudtoestel, kies dan in de eerste plaats voor een merk dat betrouwbaar is, niet snel pannes vertoont en dus lang meegaat. Ook de tevredenheid van andere consumenten is een goede indicator voor kwaliteit en gebruiksgemak.
  • Gooi uw oude toestellen niet zomaar weg. Werkt het toestel nog, maar wilt u zelf een upgrade, kijk dan eerst of u er iemand anders blij mee kunt maken. Hebben ze toch hun laatste adem uitgeblazen, breng uw afgedankte toestellen dan naar een verzamelpunt voor afval of naar een elektrowinkel, zodat ze correct kunnen worden gesorteerd en verwerkt.