Nieuws

Waarom je bijna geen tv kan kopen met ecocheques

27 september 2021

Sinds de invoering van de nieuwe energielabels, komen nog maar weinig tv’s in aanmerking voor ecocheques. Zelfs na de beslissing om ook tv’s met een E-label te accepteren, blijft het aanbod beperkt. Zijn tv’s dan zoveel meer energieverslindend geworden? En hoe vind je het meest zuinige toestel?

Net als heel wat huishoudtoestellen hebben tv’s sinds maart een vernieuwd energielabel op basis waarvan je hun energiezuinigheid kunt aflezen. De oude plusjes maakten plaats voor scores van A (zeer energiezuinig) tot G (energieverslindend).

Dit nieuwe label heeft gevolgen voor het gebruik van je ecocheques. Kort na de invoering kon je enkel tv’s van klasse A tot D aankopen met ecocheques. Al snel bleek dat er hierdoor zo goed als geen tv’s meer in aanmerking kwamen, dus besliste de bevoegde Nationale Arbeidsraad om ook tv’s van klasse E te accepteren. Maar zelfs dan blijft het aanbod vrij beperkt. Hoe komt dit? Onze tv-expert Roy Metz legt uit.

Strengere criteria als oorzaak

"We zagen de laatste jaren dat heel veel tv's energielabels haalden van A+, A++ en zelfs A+++. Om een evenwichtigere verdeling van de energielabels te bekomen heeft de Europese Unie beslist om de scores te verdelen tussen A en G en de schalen veel te verzwaren", zegt Roy.

Wat is het verschil tussen het oude en nieuwe energielabel?
  • De schaal gaat van A tot G en niet meer van F tot A+++.
  • Het verbruik wordt geteld per 1000 gebruiksuren en niet per jaar. Voor het oude label keek men naar een scenario waarbij per jaar de tv dagelijks 4 uur aan stond. Noch bij het oude, noch bij het nieuwe label wordt het standby-verbruik geteld.
  • Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen SDR- (Standard Dynamic Range) en HDR- (High Dynamic Range) verbruik, terwijl het oude logo enkel was gebaseerd op SDR-verbruik. Op het label zie je het verbruik en de energieklasse voor 1000 uur weergave in SDR-beeldkwaliteit. Daaronder, kleiner en met een ander pictogram, wordt ook de klasse en het verbruik in HDR getoond.
Meer informatie hoe je het nieuwe label moet interpreteren.

Geen enkele tv in categorie A tot en met E

Een tv die vroeger een A++ label kreeg, komt door de nieuwe criteria in de E-categorie terecht. En de tv’s die nu op de markt komen, vallen voornamelijk in categorieën F en G.

Zijn tv’s dan zoveel energieslurpender geworden? "Neen, dit ligt voornamelijk aan de criteria die dus serieus verstrengd zijn. Een 55"-tv mocht vroeger 115W verbruiken om een A-label te krijgen. Nu mag dat maximaal 28W zijn. In de praktijk komt daardoor geen enkele tv aan de D-norm. De QLED-schermen halen een F-label, maar geen enkele OLED scoort beter dan een G. Kijken we naar onze cijfers, dan is er op dit moment geen enkele tv die je met ecocheques kan aankopen."

Versoepeling is wenselijk

Dat tv’s met klasse E in aanmerking komen voor ecocheques is een stap in de goede richting, maar die gaat dus nog niet ver genoeg als we naar de markt kijken. "Ik ben een sterke voorstander om ecocheques eveneens toe te laten voor tv’s uit categorie F omdat die nog steeds energiezuinig zijn", besluit onze expert. We sturen er dan ook op aan dat de Nationale Arbeidsraad bij zijn herziening in december de categorie F mee opneemt.

Zo vind je de meest energiezuinige tv

Ben je op zoek naar de meest energiezuinige tv met beste prijs-kwaliteitverhouding? Onze koopwijzer televisies vermeldt telkens het energielabel bij elk toestel. Je kunt ook de rekenmodule voor beeldschermen raadplegen. Vul enkele parameters in en je ziet het te verwachten stroomverbruik, de jaarlijkse elektriciteitskosten en de milieu-impact. Om je een idee te geven (de waarden verschillen uiteraard per model): een 65”-tv verbruikt iets meer dan 100W, een 55” om en bij de 80W en een 43” 60W.

Vergelijk tv's