Nieuws

Automatisering sociale tarieven telecom is goed nieuws voor 450000 gezinnen!

07 januari 2022

Er komt eindelijk een herziening van de sociale tarieven voor telecomprijzen nadat we daar al jaren op aandrongen. De huidige sociale tarieven dateren namelijk nog uit 2005. Bovendien werden die nooit geïndexeerd ondanks de quasi jaarlijkse prijsverhogingen. Daar komt nu dus verandering in.

Wij juichen het wetsvoorstel toe van de minister van Telecommunicatie en Post, Petra De Sutter, waarmee ze de digitale kloof in België wil verkleinen. Bijna 10 % van alle Belgen heeft nog steeds geen toegang tot internet, waarbij vooral de lagere inkomenscategorieën achterop hinken. Het automatiseren van de toekenning van het sociale tarief is een eerste stap in de goede richting om de digitale kloof te verkleinen. Voor 450 000 huishoudens die recht hebben op een sociaal tarief, maar daar momenteel geen gebruik van maken, betekent een maandelijkse sociale korting op hun factuur een wezenlijk verschil.

Toch vinden wij dat de voorgestelde tarifering en het bijhorende maximumplafond van € 11,50 niet ver genoeg gaat. We denken dat een andere tarifering een grotere impact zou hebben op de telecomfactuur van de rechthebbenden. Dit zou de digitale kloof nog verder verkleinen.

Alternatieve tarifering

Wij denken daarom aan drie alternatieve vormen van tarifering:

  • Retroactiviteit van de gezondsheidsindex per jaar op het maximumplafond uit 2005 van € 8,40 per maand. Dit zou leiden tot een maximumplafond dat boven de € 15 per maand ligt.
  • Toepassing van dezelfde methodologie uit 2005, namelijk 50 % nemen van de actuele abonnementskost voor een vaste telefoonlijn bij Proximus (toenmalig Belgacom) en dat als maximumplafond hanteren. Die huidige abonnementskost bedraagt € 24,63, dus het maximumplafond zou dan € 12,32 bedragen.
  • Een internetabonnement zou meer moeten doorwegen in de berekening van de korting van het sociale tarief dan de abonnementskost van een vaste telefoonlijn. Die laatste wordt namelijk steeds minder gebruikt. Het BIPT publiceert jaarlijks ARPU-cijfers (Average Revenue Per User) waaruit blijkt hoeveel een gemiddelde consument opbrengt binnen de verschillende segmenten. Voor 2020 bedroeg de ARPU voor gebruikers die enkel individuele abonnementen hebben (vaste telefonie, internet of televisie) en geen bundels, € 31,50 per maand. Als we op dit cijfer de toenmalige halvering toepassen dan komen we uit op een maximumplafond van € 15,75.

Bovenstaande alternatieve vormen van tarifering bieden volgens ons meer ondersteuning aan huishoudens die het daadwerkelijk nodig hebben.

Hoe besparen op je telecomfactuur?

De sector mag dan wel beweren dat er amper marge is om de sociale tarieven toe te kennen, toch zijn er duidelijk mogelijkheden om een grotere impact te hebben op de koopkracht van de consument. De automatisering van toekenning en indexering blijven voor ons het meest essentiële aan deze hervorming, maar wij ijveren er ook voor dat de impact op de portemonnee van de individuele gebruikers en gezinnen zo groot mogelijk is.

Verder is het belangrijk om consumenten in de richting te sturen van het abonnement dat het beste aansluit bij hun behoeften en dit aan de meest voordelige prijs. Belangrijk is dat operatoren zelf hun klanten inlichten als ze een goedkoper alternatief kunnen aanbieden, maar ook dat consumenten hier pro-actief zelf naar op zoek gaan. Wij helpen daarbij al via onze koopwijzer telecomtarieven. Ontdekt zelf of je huidige telecomabonnement het meeste voordelige is voor jouw verbruik en zoniet stap dan over naar een voordeliger tarief.

Onze koopwijzer telecomtarieven