Nieuws

Test Aankoop en Facebook beëindigen hun geschil

28 mei 2021

Na het "Cambridge Analytica" schandaal in 2018 waren we een rechtsvordering gestart tegen Facebook. Vandaag beëindigen we dit gerechtelijk conflict en zetten het om in een samenwerkingsverband met als doel de veiligheid en privacy van consumenten online te verbeteren.

Drie jaar nadat we een actie waren gestart tegen Facebook in navolging van het "Cambridge Analytica" schandaal, zijn de betrokken partijen overeengekomen om een einde te stellen aan de rechtsvordering tot collectief herstel. Zonder erkenning van enige fout of aansprakelijkheid, en zonder rechterlijke uitspraak ten gronde in deze rechtszaak, hebben de partijen besloten om hun relatie van gerechtelijk conflict te beëindigen en om te zetten naar een van samenwerking.

Facebook, Test Aankoop en alle andere nationale consumentenorganisaties die deel uitmaken van Euroconsumers hebben een gemeenschappelijke doelstelling en toewijding om de veiligheid en privacy van Facebookgebruikers te waarborgen. We hebben dan ook besloten om in dit licht een samenwerking op te zetten.

Een comité om de consument te beschermen en te informeren

Concreet bundelen Euroconsumers en Facebook hun krachten om verschillende initiatieven ten voordele van de consument op te zetten, en dit in alle Europese landen waar de nationale Euroconsumers organisaties actief zijn: België, Italië, Spanje en Portugal. Deze initiatieven zullen zich toespitsen op thema's zoals duurzaamheid, online oplichterij en digitale “empowerment”.

Facebook en Euroconsumers zullen ook een Comité voor Consumentenbeleid oprichten dat erop zal toezien dat de consumentenbescherming zal worden versterkt, door middel van onderzoek en analyses met betrekking tot onderwerpen van gemeenschappelijk belang, informatie over actuele en opkomende kwesties en trends, en richtlijnen om vastgestelde probleemgebieden aan te pakken.

Meer informatie over deze samenwerking lees je in het volledige persbericht.