Persbericht

Gemeenschappelijk persbericht Facebook - Euroconsumers - Test Aankoop

28 mei 2021

Facebook en Test Aankoop hebben het genoegen een innovatieve, driejarige samenwerking aan te kondigen die van start gaat in mei 2021, teneinde het leven van consumenten in de digitale wereld te verbeteren en toegevoegde waarde voor hen te creëren. Omdat Facebook, Test Aankoop en de nationale consumentenorganisaties die deel uitmaken van Euroconsumers een gemeenschappelijke doelstelling en gedeelde toewijding hebben om de veiligheid en privacy van Facebookgebruikers te waarborgen, hebben zij dan ook besloten om een samenwerking op te zetten.

 

Euroconsumers, Test Aankoop, de andere nationale consumentenorganisaties die deel uitmaken van Euroconsumers en Facebook bundelen de krachten om verschillende initiatieven ten voordele van de consument op te zetten, en dit in alle Europese landen waar de nationale Euroconsumers organisaties (Altroconsumo, Test Aankoop, OCU, DECO) actief zijn, d.w.z. in Italië, België, Spanje en Portugal. Deze initiatieven om concrete toegevoegde waarde voor de consument te creëren, zullen zich toespitsen op onderwerpen als duurzaamheid, online oplichting en digitale empowerment.

 

Facebook en Euroconsumers zullen ook een Consumer Policy Committee oprichten dat zal toezien dat de consumentenbescherming zal worden versterkt, door middel van onderzoek en analyses met betrekking tot onderwerpen van gemeenschappelijk belang, informatie over actuele en opkomende kwesties en trends, en richtlijnen en beleidsbeginselen om probleemgebieden aan te pakken.

 

In het licht van het voorgaande zijn alle betrokken partijen overeengekomen om een einde te stellen aan de rechtsvordering tot collectief herstel die door Test Aankoop werd ingesteld in België, waarin zij aanvoert dat Facebook Ireland en andere Facebookentiteiten de wetgeving inzake gegevensbescherming, oneerlijke mededinging en oneerlijke handelspraktijken, het consumentenrecht, het verbintenissenrecht en/of de privacywetgeving hebben geschonden. Zonder erkenning van enige fout of aansprakelijkheid, en zonder rechterlijke uitspraak ten gronde in deze rechtszaak, hebben de partijen besloten om hun relatie van gerechtelijk conflict te beëindigen en om te zetten naar een van samenwerking.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.