Nieuws

Google veroordeeld in Frankrijk voor het verzamelen van gegevens: de druk verhoogt

23 januari 2019

Google kreeg in Frankrijk een boete van 50 miljoen euro opgelegd voor het verzamelen van gebruikersgegevens. Deze veroordeling bevestigt onze bezorgdheid over de transparantie en de keuzevrijheid van de consument rond het gebruik van diens gegevens. We vroegen Google bij een eerdere ontmoeting een aantal van de instellingen te wijzigen. De Franse beslissing verhoogt de druk nog verder.

De CNIL, de Franse privacywaakhond, heeft Google op 21 januari een recordbedrag van 50 miljoen euro opgelegd. De webreus werd voornamelijk bekritiseerd omdat hij zijn gebruikers niet duidelijk genoeg informeert over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt.

Deze beslissing is een extra element dat kan worden toegevoegd aan het delicate dossier omtrent de bescherming van persoonsgegevens door bepaalde grote digitale spelers. Ter herinnering: we hebben een groepsvordering tegen Facebook ingediend samen met onze Italiaanse, Portugese en Spaanse zusterorganisaties. Deze actie heeft al meer dan 175 000 gebruikers in Europa verenigd en berust op een gelijkaardige basis als de klacht die bij de CNIL werd ingediend. De actie staat nog open op www.testaankoop.be/actiefacebook.

Naar onze groepsvordering tegen Facebook

 

In oktober jongstleden werd Google reeds door Test Aankoop in gebreke gesteld in verband met de manipulatieve technieken die het bedrijf hanteert om zijn gebruikers een maximum aan persoonlijke gegevens, waaronder locatiegegevens, te laten delen. We hebben in dit kader samengezeten met vertegenwoordigers van Google en wachten momenteel op aanpassingen van hun kant. In lijn met de beslissing genomen in Frankrijk hopen wij dat Google de nodige aanpassingen zal doen om tegemoet te komen aan onze verwachtingen en die van de gebruikers wat betreft vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

Test Aankoop is voorstander van een digitale maatschappij die het evenwicht bewaart tussen de belangen van alle partijen. Net daarom moeten deze ondernemingen hun businessplan aanpassen aan de fundamentele principes van onze huidige maatschappij en aan de wetgeving die de gebruikers beschermt, en niet omgekeerd.