Nieuws

Belg ligt niet wakker van GDPR

21 september 2018

Een enquête wees uit dat de Belgen zich niet altijd bewust zijn van de baten van de nieuwe privacywetgeving en van hun rechten in dat verband. De GDPR is nochtans een cruciale stap naar een betere bescherming van de privacy van de consument.

Wij ondervroegen 1 000 consumenten van alle leeftijden, regio’s en opleidingsniveaus om te weten of ze echt bezig waren met hun privacy-instellingen. Iedereen was in het voorjaar immers overstelpt met mails en pop-ups van bedrijven die zich naar de GDPR probeerden te schikken.

GDPR is de naam (of eigenlijk de Engelse afkorting) van de nieuwe privacywetgeving die in mei van dit jaar in werking is getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De resultaten waren verrassend: de Belg blijkt allerminst wakker te liggen van de GDPR.

Persoonsgegevens zijn kostbaar

De nieuwe wetgeving werd voornamelijk in het leven geroepen om het iedereen mogelijk te maken de controle te houden over de gegevens die hij communiceert. Er zijn nu algemeen geldende regels over hoe bedrijven, overheden en organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, met een stevige focus op privacy en veiligheid.

Consumenten kunnen een bedrijf bv. vragen waarom hun data worden bijgehouden en verwerkt en kunnen vragen die te verwijderen. Bedrijven van hun kant mogen niet zomaar eender wat bewaren en verwerken, laat staan doorspelen aan derden. 

Alleen beseft de consument dat niet

57 % van de ondervraagden had maar enkele van alle mails rond de nieuwe privacyverordening gelezen, 23 % las geen enkele mail ter zake. Wat het antwoorden op die mails betreft, bleek 38 % dat nooit te hebben gedaan en slechts 8 % altijd. Het zal dan ook niet verbazen dat maar liefst 63 % nooit toegang tot zijn gegevens heeft gevraagd of heeft verzocht om de privacygegevens te verwijderen. Slechts 2 % verklaarde dat systematisch te doen. Op de vraag in welke mate men ervan overtuigd is dat de GDPR zal bijdragen tot een betere bescherming van de privacy, bleek de consument veeleer gereserveerd: een kleine 62 % antwoordde dat de GDPR in zekere mate zal bijdragen tot meer privacy, 37 % geloofde er totaal niet in, en slechts 1 % geloofde er helemaal in.

Sensibilisering noodzakelijk

Er is voor ons als consumentenorganisatie duidelijk nog een belangrijke rol weggelegd om het belang te onderstrepen van de bescherming van de privacy.

Bescherm je data online

Er zijn heel wat dingen die je zelf kunt doen. Bijvoorbeeld doorte kiezen voor bepaalde instellingen voor je Facebook-account om je persoonlijke informatie te beschermen. Meer daarover in ons dossier Bescherm je online gegevens.

Naar het dossier