Nieuws

Verkoop van de iPhone 12 opgeschort in Frankrijk: wat zijn de risico's voor je gezondheid?

14 september 2023
iPhone12

De verkoop van de iPhone 12 wordt tijdelijk opgeschort in Frankrijk. Het toestel voldoet niet aan de normen voor elektromagnetische straling. Wat zijn de risico's voor je gezondheid? Komt er in België een vergelijkbaar verbod? Wij beantwoorden je vragen.

Het Franse nationale agentschap voor frequenties (ANFR), de instantie die alle radiofrequenties in Frankrijk beheert, heeft aangekondigd de verkoop van de iPhone 12 in Frankrijk op te schorten. Het heeft Apple formeel verzocht "om de iPhone 12 met onmiddellijke ingang van de Franse markt te halen naar aanleiding van de overschrijding van de SAR-limiet", laat het ANFR weten. 

Maar waar gaat het precies over?

Waarom is de verkoop van de iPhone 12 opgeschort in Frankrijk?

Wanneer een mobiele telefoon op de markt komt, moeten de verantwoordelijke instanties in elk land de blootstelling aan elektromagnetische stralen controleren. Het Franse ANFR heeft 141 smartphones getest, waaronder de iPhone 12. Tijdens deze tests stelden ze vast dat de straling het Apple-toestel hoger was dan wettelijk toegelaten.

Wat is de SAR-norm?

De SAR-waarde (Specific Absorption Rate) is de energie die door elektromagnetische golven wordt overgedragen en door het menselijk lichaam wordt geabsorbeerd, uitgedrukt in watt per kilogram (W/kg). Apparaten op de markt mogen bepaalde waarden niet overschrijden. Er zijn drie normen op Europees niveau:

  • Voor het hoofd: een limiet van 2 W/kg;
  • Voor de romp: een limiet van 2 W/kg;
  • Voor de ledematen: een limiet van 4 W/kg.

Hoewel de eerste twee normen worden nageleefd bij een iPhone 12, heeft de ANFR een SAR van 5,74 W/kg gemeten voor de norm voor ledematen, 1,74 W/kg te veel. Als gevolg hiervan "moet Apple onmiddellijk alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de betreffende telefoons op de markt komen", aldus het ANFR.

De Amerikaanse technologiereus van zijn kant betwist die resultaten. Het zegt dat uit meerdere onafhankelijke analyses blijkt dat de iPhones wel aan de normen voldoen.

Ik heb een iPhone 12 gekocht: kan ik hem nog gebruiken?

In haar persbericht gaat de Franse ANFR ook in op de iPhones die al verkocht zijn. Apple wordt opgeroepen om "alle beschikbare middelen in te zetten om deze storing te verhelpen" bij de verkochte iPhones. Voorlopig mogen consumenten hun Apple-smartphones houden, maar "het is aan Apple om ze terug te roepen" als het niet aan de vereisten van het ANFR voldoet. 

Wat zijn de gezondheidsrisico's als ik mijn iPhone 12 gebruik?

Hoewel het probleem met straling moet worden opgelost, is er geen reden om je al te veel zorgen te maken.

De limieten die door de Europese Unie zijn vastgesteld, zijn extreem streng: de drempelwaarden zijn in feite 50 keer lager dan de niveaus die als problematisch kunnen worden beschouwd. En zelfs dan vormen de golven enkel onder slechte gebruiksomstandigheden een gevaar, zoals bijvoorbeeld:

  • Een telefoon die op vol vermogen uitzendt;
  • Een zeer ongunstig netwerk;
  • Op een positie waar de antenne het lichaam het meest beïnvloedt.

Elektromagnetische straling blijft echter een gevoelig en controversieel onderwerp, daarom moeten smartphones voldoen aan zulke strenge stralingsniveaus. Het overschrijden van deze niveaus betekent echter niet noodzakelijk dat het product gevaarlijk is.

Ons advies om de risico's van de straling te verminderen

Als je de hoeveelheid straling die door je lichaam wordt geabsorbeerd wilt verminderen, hebben we een paar tips:

  • Gebruik een hoofdtelefoon voor je gesprekken. Het stralingsniveau daalt aanzienlijk zodra je het apparaat een paar centimeter van je hoofd houdt;
  • Vermijd gesprekken in gebieden met slechte dekking. Als de communicatie slecht is, zal de mobiele telefoon op volle kracht werken;
  • Kinderen zijn gevoeliger voor straling, dus zorg ervoor dat ze niet overdriven vaak gebruik maken van smartphones.

Wordt de verkoop van de iPhone 12 ook in België opgeschort?

In België is het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) de regulerende instantie. De telecomwaakhond is bevoegd om te beslissen over een opschorting die vergelijkbaar is met die in Frankrijk. De staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel (MR), heeft het BIPT gevraagd om het potentiële gevaar van de iPhone 12 te analyseren. We houden je op de hoogte.

69 Goede
kwaliteit
vanaf  589,00
67 Goede
kwaliteit
Beste
koop
vanaf  169,00
72 Goede
kwaliteit
vanaf  389,00