Nieuws

Diabetes: gliptines veroorzaken gewrichtsproblemen

12 oktober 2015
diabetes

Gliptines zijn vrij nieuwe geneesmiddelen tegen diabetes. Maar ze kunnen echter ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals hartfalen. Recent is ook gebleken dat ze tot gewrichtproblemen kunnen leiden.

Ondervindt u bijwerkingen door het gebruik van een geneesmiddel?

Nieuwe bijwerking aan het licht gekomen

Het is al langer bekend dat gliptines of zogenaamde DPP-4-remmers bijwerkingen kunnen opleveren. Sinds ze op de markt zijn voeren critici aan dat het niet bewezen is dat ze doeltreffender of veiliger zijn dan andere orale geneesmiddelen tegen diabetes, terwijl ze aanleiding kunnen geven tot ernstige bijwerkingen, zoals hartfalen. 

Daarom werd er een oproep gedaan aan artsen om niet te snel deze nieuwe (en duurdere) geneesmiddelen voor te schrijven. 

Recent is er nog een minder bekende bijwerking aan het licht gekomen: ernstige, invaliderende gewrichtspijn. In augustus 2015 waarschuwde het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA al voor de risico’s van deze geneesmiddelen, nadat deze bijwerking was vastgesteld bij patiënten die met gliptines waren behandeld. Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA ontvangt ook meldingen van ernstige spierpijn tijdens het gebruik van deze geneesmiddelen. 

Waakzaamheid nodig

Zowel artsen als patiënten moeten dus waakzaam zijn en in het achterhoofd houden dat er ernstige, aanhoudende gewrichtspijn kan optreden bij gebruik van gliptines. Zodra de patiënt de geneesmiddelen niet meer neemt, verdwijnen de klachten gelukkig vrij snel.

De volgende geneesmiddelen met gliptines zijn in ons land verkrijgbaar: alogliptine (te koop onder de merknaam Vipidia), linagliptine (Trajenta), saxagliptine (Onglyza), sitagliptine (Januvia) en vildagliptine (Galvus).