Nieuws

Waterpokken en vaccinatie: misleidende informatie

18 mei 2011 Gearchiveerd
waterpokken

Gearchiveerd

Waterpokken (varicella) is in de regel een ongevaarlijke ziekte met een gunstig verloop. Systematische vaccinatie wordt vandaag niet aanbevolen. Toch promoot Sanofi Pasteur MSD vaccinatie.

Vandaag  wordt een algemene vaccinatie van de kinderen tegen waterpokken bij ons niet aanbevolen (in bijna geen enkel land trouwens). Zoals een 2010-rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg KCE benadrukt, bestaan er nog tal van onzekerheden m.b.t. het nut van een systematische vaccinatie tegen waterpokken. Zo is er onder meer een risico dat kindervaccinatie zou leiden tot méér gevallen van waterpokken in oudere leeftijdsgroepen (bij wie de ziekte gevaarlijker is) of tot meer gevallen van zona op volwassen leeftijd. Kortom, op grond van de huidige kennis en de nu beschikbare gegevens, lijkt de systematische vaccinatie van kinderen niet zomaar meteen aan te bevelen. Dit omdat de voordelen mogelijk niet opwegen tegen de nadelen en risico's inzake volksgezondheid.

Vertekende info van Sanofi Pasteur MSD

Al in 2007 bekritiseerden wij de website www.varicella.be, een initiatief van Sanofi Pasteur MSD, producent van een vaccin tegen waterpokken (zie Test-Gezondheid 80). Op het publieksgedeelte van die zgn. informatiewebsite was er vooral sprake van bangmakerij. De klachten, symptomen en risico's van de ziekte werden op hun ergst voorgesteld, het in de regel gunstige verloop amper vermeld. De ouders werden ertoe aangezet om bij de arts aan te dringen op vaccinatie van hun kind ("DE OPLOSSING IS SIMPEL!!! Een vaccin."). Anno 2011 was die website er nog altijd, met dezelfde eenzijdige "informatie", die ook als brochure kon worden gedownload.

Wij keuren dergelijke praktijken af. Onder het mom van publieksinformatie over een ziekte probeert men het verbod op publieksreclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen te omzeilen. Bovendien kan deze eenzijdige en vertekende informatie negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Eens te meer blijkt dat het helaas niet van de producenten is dat we betrouwbare, objectieve en evenwichtige informatie over hun geneesmiddelen moeten verwachten.

Het Agentschap voor Geneesmiddelen moet optreden

Wij hebben het Agentschap voor Geneesmiddelen hierover aangeschreven met de vraag de zaak te bekijken en de nodige maatregelen te treffen. Voor ons vormt deze website een inbreuk op de regelgeving betreffende de reclame voor geneesmiddelen.

(Uiteindelijk heeft het FAGG de firma een waarschuwing gegeven en werd de website midden 2012 afgesloten.)