Nieuws

Hoge prijzen voor coronavaccins bij BioNTech/Pfizer en Moderna bevestigen nood aan meer transparantie

18 december 2020

De felbesproken tweet van staatssecretaris De Bleeker met de prijzen van de coronavaccins legde de strategie van de farmaindustrie bloot. Daaruit bleek alvast hoe vooral BioNTech/Pfizer en Moderna twee keer proberen te verdienen aan de pandemie, ten koste van de belastingbetaler. Wij eisen meer transparantie.

Het gebrek aan transparantie rond de prijzen voor de coronavaccins zorgt al een tijdje voor ergernis. Het ondermijnt het vertrouwen van de bevolking in de vaccinatiestrategie van de overheid. Dat vertrouwen is nochtans cruciaal. Bovendien betalen burgers via hun belastinggeld mee aan de ontwikkeling, productie en aankoop van de vaccins. Toch bleef het tot nu toe koffiedik kijken hoe dat geld precies werd besteed.

Belastingbetaler is de dupe

Een deel van het rookgordijn werd eventjes opgetrokken door de inmiddels verwijderde tweet van staatssecretaris De Bleeker. We zagen zeer betaalbare prijzen voor het vaccin van Oxford University/AstraZeneca en voor dat van Johnson & Johnson. Een schril contrast met de prijzen die BioNTech/Pfizer en Moderna hanteren, die duidelijk winst willen maken op kap van de burger in tijden van pandemie. En dat terwijl ook nog eens een stevig deel van de ontwikkeling en productie, en in het geval van het duurste vaccin van Moderna zelfs quasi alles, met publiek geld werd betaald. De belastingbetaler zal dus de dupe zijn: hij betaalt al om het vaccin te helpen ontwikkelen en produceren en zou ook nog eens moeten opdraaien voor de ruime winstmarges die sommige farmabedrijven vooropstellen.

Dringend meer transparantie nodig

Wij vroegen twee maanden geleden al inzage in de afgesloten contracten voor coronavaccins, net omdat we onder andere wilden achterhalen of er eerlijke prijzen werden gehanteerd. Het geneesmiddelenagentschap en minister van Volksgezondheid Vandenbroucke weigerden zonder een sluitende verklaring te geven. Logisch, want die is er ook niet. Het publiek heeft recht op een grotere transparantie, hoe je het ook draait of keert. Dat vond staatssecreratis De Bleeker duidelijk ook vooraleer ze werd teruggefloten.

Toch blijven we met veel vragen zitten over hoe overheidsgeld precies werd besteed dat werd uitgetrokken voor de bestrijding van het coronavirus. Zo legde de Europese Commissie maar liefst € 2,7 miljard euro op tafel als een soort van voorinvestering. Hoeveel geld kreeg elke firma hiervan? En de firma’s die aangeven de vaccins aan kostprijs te leveren: op welke manier gaan zij klaarheid bieden over hun werkelijke kosten? Voor hoe lang geldt hun bereidheid en werden afspraken gemaakt over latere prijszetting? Burgers willen ook weten welke regelingen gelden omtrent aansprakelijkheid voor bijwerkingen die nog niet gekend zijn wanneer het vaccin in gebruik wordt genomen.

Samen met 38 andere organisaties verspreid over heel Europa stuurden we een gemeenschappelijke brief naar de Europese Commissie en de aparte lidstaten waarin we meer transparantie eisen over de details van de contracten voor de coronavaccins. Want zonder transparantie, geen vertrouwen. En zonder vertrouwen duurt het - nog - langer om van het virus verlost te raken.

Wil je meer weten over coronavaccins, lees dan zeker ons goed gestoffeerd dossier.

Lees ons volledig dossier over coronavaccins