Nieuws

Leadiant eindelijk veroordeeld in Italië. Wanneer volgt België?

01 juni 2022
eurobiljetten van twintig euro met strip medicijnen

Naar aanleiding van de klacht die onze Italiaanse partner Altro Consumo in 2019 indiende, heeft het farmaceutische bedrijf Leadiant in Italië onlangs een boete van 3,5 miljoen euro opgelegd gekregen wegens misbruik van een machtspositie. Na onze klacht op dezelfde gronden hopen wij onze zaak ook in België te winnen. 

Wij dienden in 2019 een klacht in tegen het farmaceutische bedrijf Leadiant omdat zij de prijs van hun geneesmiddel CDCA-Leadiant zonder aanvaardbare reden hebben verveelvoudigd. Andere consumentenorganisaties in Nederland, Spanje en Italië hebben hetzelfde gedaan. Nadat Leadiant in Nederland al een boete van bijna 20 miljoen euro ontving, heeft de Italiaanse overheid nu ook een boete van 3,5 miljoen euro opgelegd wegens misbruik van hun machtspositie. Wij wachten op een soortgelijk vonnis in België. 

Een comfortabele monopoliepositie 

Nadat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in 2017 toestemming had gegeven voor het op de markt brengen van het geneesmiddel CDCA-Leadiant, bouwde het bedrijf gedurende tien jaar een comfortabele monopoliepositie op door andere concurrerende producten, zoals Chenofalk, op te kopen en van de markt te halen.

Het geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van een ernstige erfelijke stofwisselingsziekte: cerebrotendineuze xanthomatose (CTX). Als deze ziekte niet behandeld wordt, kan dit leiden tot een vroegtijdige dood. Mensen met CTX moeten hun medicijnen elke dag innemen om te voorkomen dat de ziekte erger wordt. 

Buitensporige prijzen 

In 2005 bedroeg de prijs van één capsule Chenofalk 0,39 euro. Als je uitgaat van 3 capsules per dag, dan zou dat in totaal 427 euro per jaar kosten.

Sinds 2018 bedraagt de prijs van één CDCA-Leadiant-capsule echter 140 euro, dat is maar liefst 153.300 euro voor één jaar behandeling per patiënt! Dat is een vermenigvuldiging van 360 zonder enige objectieve en aanvaardbare verklaring. Toch had het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering geen andere keuze dan het geneesmiddel via een speciale procedure te vergoeden. De patiënten hadden het geneesmidden immers hard nodig, zonder deze medicatie kan namelijk onherstelbare schade ontstaan. Overigens bleek dat toen Leadiant in 2017 goedkeuring voor het gebruik van CDCA kreeg van het Europees Geneesmiddelenburea het bedrijf helemaal geen grote investeringen had gedaan in nieuw ontwikkelingsonderzoek. 

Deze onaanvaardbare praktijken vormen een reëel gevaar voor de ziektekostenverzekering. Gezien de gelijkaardige elementen van de zaak hopen wij dan ook dat de procedure in België tot hetzelfde resultaat zal leiden als de veroordelingen in Nederland en Italië. 

CDCA is niet het enige (veel te) dure medicijn op de markt. Farmaceutische bedrijven vragen steeds meer overdreven hoge prijzen. Lees ons dossier over betaalbare geneesmiddelen voor meer informatie. 

Dossier betaalbare geneesmiddelen