Nieuws

Homeopathie en traditionele kruidengeneesmiddelen: naam "geneesmiddel" niet waardig

14 mei 2019

Niet alle producten die de naam “geneesmiddel” dragen en bij de apotheek worden verkocht, zijn werkzaam en veilig. Voor homeopathische geneesmiddelen en traditionele kruidengeneesmiddelen is de werkzaamheid niet bewezen. Ons oordeel ontdek je in onze databank geneesmiddelen.

Dat homeopathische middelen en traditionele kruidengeneesmiddelen in de apotheek worden verkocht als "geneesmiddelen" zonder dat hun werkzaamheid is bewezen, is onaanvaardbaar. Ook voor een aantal klassieke geneesmiddelen en gewone kruidengeneesmiddelen hebben we grote twijfels bij de werkzaamheid en/of veiligheid. Het statuut “geneesmiddel” geeft deze producten een aura van geloofwaardigheid die ze niet verdienen. Onze databank geneesmiddelen maakt komaf met dat type consumentenbedrog en scheidt de nuttige van de niet-nuttige middelen.

Eisen te laks

De eisen qua werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit om op de markt te komen en de naam “geneesmiddel” te mogen dragen, zijn helaas niet voor alle producten hetzelfde. Voor klassieke geneesmiddelen zijn de eisen over het algemeen veel strenger dan voor (gewone of traditionele) kruidengeneesmiddelen en homeopathische middelen.

Traditionele kruidengeneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen worden louter goedgekeurd op basis van “traditie”, zonder dat de veiligheid en werkzaamheid ervan aangetoond of actief bestudeerd hoeft te worden. 

Lees meer in ons dossier homeopathie

147 alternatieve geneesmiddelen onder de loep

In onze databank geneesmiddelen vind je de echte waarde van zo’n 6 300 geneesmiddelen. Van alle beoordeelde geneesmiddelen krijgt 11 % het label "betwistbaar nut", wat wil zeggen dat er grote twijfels bestaan of ze wel werken en/of voldoende veilig zijn. 2 % wordt volledig afgeraden: deze medicatie heeft meer nadelen dan voordelen en moet van de markt verdwijnen. 

Bij de kruidengeneesmiddelen en homeopathische middelen is het aandeel twijfelachtige producten dramatisch. Van de 60 gewone kruidengeneesmiddelen is 59 % van “betwistbaar nut” en 18 % “af te raden”. Van de 32 traditionele kruidengeneesmiddelen bleek 97 % van betwistbaar nut, en 3 % moet volgens ons van de markt verdwijnen. Bij de 55 homeopathische middelen met indicatie komen deze labels nog vaker voor: respectievelijk 84 % en 16 %.

Gelijke criteria voor alle geneesmiddelen

Wij vinden dat alle geneesmiddelen die op de markt worden toegelaten onder de noemer “geneesmiddel” aan dezelfde normen moeten voldoen qua werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Dit geldt eveneens voor de middelen die al op de markt zijn: een herevaluatie van deze geneesmiddelen is hier op zijn plaats.

Zolang dat niet is gebeurd, moet voor homeopathische en traditionele kruidengeneesmiddelen duidelijk worden vermeld dat hun werkzaamheid niet is bewezen en dat bij aanhoudende klachten een arts moet worden geraadpleegd. Deze vermelding moet op de verpakking én in de bijsluiter, maar ook in de reclame, die we sowieso liever afgeschaft zien voor alle geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.

Check je geneesmiddelen zelf

In afwachting bieden onze analyses je houvast over de veiligheid en de werkzaamheid van een geneesmiddel. De resultaten daarvan vind je snel en eenvoudig in onze databank geneesmiddelen.

Naar de databank