Nieuws

Een slecht rapport voor 840 geneesmiddelen!

14 mei 2019
weet wat u slikt

Sinds 2014 kun je in onze databank opzoeken of een bepaald geneesmiddel nuttig is. Ondertussen beoordeelden wij al 6 300 geneesmiddelen. Helaas zijn er nog steeds heel wat van twijfelachtig allooi: voor 11 % bestaan er ernstige twijfels of ze wel werken of voldoende veilig zijn, 2 % wordt afgeraden.

Inleiding

Wil je de échte waarde van een geneesmiddel kennen?

  • Raadpleeg de Databank geneesmiddelen of download onze app InforMED.
  • Voor specifieke vragen kun je terecht bij onze advieslijn gezondheid op 02 542 33 94.

De 7 100 geneesmiddelen op de Belgische markt zijn niet allemaal even nuttig. Ons team van apothekers en artsen ontwikkelde daarom een databank waarin je de échte waarde van zo’n 6 300 geneesmiddelen eenvoudig kunt opzoeken. Op basis van wetenschappelijke bronnen beoordeelden we elk van deze producten als nuttig, beperkt nuttig, met een betwistbaar nut of af te raden.

Van nuttig en beperkt nuttig ...

Volgens ons team van apothekers en artsen is zo’n 86 % van de beoordeelde geneesmiddelen werkzaam en voldoende veilig. De meerderheid van de geneesmiddelen kreeg dus het label nuttig (54 %) of beperkt nut (32 %).

... tot betwistbaar en af te raden

Over 13 % van de beoordeelde geneesmiddelen stellen we ons ernstige vragen. Voor maar liefst 706 producten (11 %) bestaan er grote twijfels of ze wel werken en/of voldoende veilig zijn. 133 geneesmiddelen (2 %) worden volledig afgeraden. Deze medicatie heeft meer nadelen dan voordelen en moet van de markt verdwijnen!

Van zo'n 1 000 geëvalueerde geneesmiddelen die zonder voorschrift te koop zijn, is 35 % van betwistbaar nut en 6 % moet van de markt verdwijnen. Onder de producten van twijfelachtig allooi zitten heel wat kruidengeneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen. Dat komt doordat deze geneesmiddelen veel gemakkelijker op de markt kunnen komen: hun huidige eisen zijn veel minder streng dan voor de klassieke geneesmiddelen, vooral wat de werkzaamheid betreft.

Gewoon kruidengeneesmiddel (60)

Van de 60 gewone kruidengeneesmiddelen is 59 % van "betwistbaar nut" en 18 % is "af te raden".

Traditioneel kruidengeneesmiddel (32)

Van de 32 traditionele kruidengeneesmiddelen is 97 % van betwistbaar nut, en moet 3 % van de markt verdwijnen. 

Homeopathisch geneesmiddel met indicatie (55)

Bij de 55 homeopathische middelen met indicatie is 84 % van betwistbaar nut en 16 % af te raden.

Tijd voor actie

Alle geneesmiddelen zouden aan dezelfde normen moeten voldoen inzake werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit vooraleer ze op de markt komen. Dat betekent o.a. dat de regels voor kruiden- en homeopathische geneesmiddelen strenger moeten. Voor middelen van twijfelachtig allooi die al op de markt zijn, is een herevaluatie aangewezen.

Bepaalde producten die we voordien afraadden, zoals Ketek, Protelos, Locabiotal, Medichrom en Longbalsem, zijn ondertussen gelukkig niet meer verkrijgbaar in onze apotheken. Een goede zaak.

Er zijn echter nog heel wat andere producten die niet thuishoren in de apotheek, zoals hoestsiropen met meerdere actieve bestanddelen, waarvoor het FAGG begin 2012 al een actieplan klaar had.