Nieuws

Geen domperidon meer bij kinderen

17 april 2019

Het gebruik van domperidon is niet langer goedgekeurd bij kinderen en adolescenten die minder wegen dan 35 kilo. Een nieuw klinisch onderzoek heeft immers aangetoond dat het geneesmiddel niet beter werkt dan een placebo. In onze databank geneesmiddelen vind je gelukkig altijd de meest up-to-date informatie.

Het gebruik van domperidon, een middel tegen misselijkheid en braken, is niet langer goedgekeurd op Europees niveau voor baby's, kinderen en adolescenten met een lichaamsgewicht lager dan 35 kilo. Een nieuw klinisch onderzoek werd vroegtijdig stopgezet omdat het middel niet werkzaam bleek.

Op 15 september van de markt

Motilium, de bekendste merknaam van domperidon, besliste daarop om de indicatie ervan te schrappen bij kinderen. Het voorstel werd goedgekeurd door het FAGG en de  betrokken Europese lidstaten. 

Voordien mocht Motilium bij kinderen onder 35 kg enkel worden gebruikt op voorwaarde dat de dosis nauwkeurig werd berekend in functie van het lichaamsgewicht (0,25 mg per kg lichaamsgewicht, maximaal drie keer per dag).

Aangezien dat onmogelijk is met tabletten, bestaat er een vloeibare variant voor kinderen met doseerpipet. Deze kinderversie (Motilium suspensie pediatrie 1 mg/1 ml) zal als gevolg van de nieuwe resultaten niet langer worden verkocht na 15 september. 

Risico op hartproblemen

Het nieuws komt er enkele jaren nadat de doseringen van domperidon op de markt al naar beneden werden getrokken vanwege het (lichte) risico op ernstige hartproblemen, vooral bij mensen ouder dan 60. Het is dan ook enkel verkrijgbaar op voorschrift.

Sowieso kreeg domperidon in onze databank geneesmiddelen al langer de beoordeling "beperkt nuttig". Wij raden af om medicatie te nemen bij misselijkheid of maagproblemen, vooral als deze worden veroorzaakt door bepaalde voeding of drank. Meestal gaan deze klachten vanzelf over. Bovendien werkt het middel enkel in op de symptomen, niet op de oorzaak van het probleem.

Check de veiligheid

Benieuwd naar het nut en de veiligheid van de geneesmiddelen in jouw thuisapotheek? In onze databank geneesmiddelen vind je een volledig overzicht, mét prijs en bijsluiter.

Naar de databank

Ervaar je zelf bijwerkingen van domperidon of een ander geneesmiddel, meld dit dan op het onlineplatform van het FAGG of via ons meldformulier. Door bijwerkingen te melden, kan men nagaan of er een oorzakelijk verband bestaat en indien nodig actie ondernemen, bv. de bijsluiter laten aanpassen of zelfs het geneesmiddel van de markt halen.