Nieuws

Motilium suppo's en Touristil van de markt

13 augustus 2014
motilium

Motilium suppo's en Touristil met een hoge dosis domperidon verdwijnen van de markt. De stof domperidon houdt immers een risico in van ernstige hartproblemen. Wat kan nog en wat verandert er?

Meer informatie over geneesmiddelen of praktische tips?

Domperidon, met Motilium als bekendste merknaam, wordt vooral gebruikt tegen misselijkheid en braken, zware maag of opgeblazen gevoel, onprettig gevoel in de maagregio of brandend maagzuur. Het middel ligt al enige tijd onder vuur omdat het gebruik gepaard gaat met een (licht) verhoogd risico van ernstige hartproblemen, die soms dodelijk kunnen zijn, vooral bij een dosis van meer dan 30 mg per dag en bij mensen ouder dan 60.

Ook het gebruik van domperidon in combinatie met bepaalde andere medicijnen vergroot de kans op hartproblemen. Daarenboven is de werking niet bij alle indicaties stevig onderbouwd, en hoogstens beperkt.

Maatregelen voor een veiliger gebruik

Om de risico's te beperken, heeft het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) een aantal maatregelen getroffen:

  • Maximaal 30 mg per dag, gespreid over drie innames en dat niet langer dan week. Om de kans op verkeerd gebruik te beperken, haalt Europa alle comprimés of tabletten die méér dan 10mg domperidon per eenheid bevatten van de markt.
  • Alleen zetpillen – de “suppo’s” – van 30 mg mogen blijven, die van 60 mg verdwijnen. Zetpillen zijn sowieso niet geschikt voor kinderen die minder dan 35 kg wegen. Zij mogen deomperidon enkel via de mond innemen, waarbij de dosis nauwkeurig berekend moet worden in functie van hun gewicht (0,25 mg per kg).
  • De enige indicaties die Motilium en generieken nog mogen vermelden op de bijsluiter zijn misselijkheid en braken. Domperidon mag niet meer worden gepromoot als middel tegen een opgeblazen gevoel of brandend maagzuur, iets waarvoor wij al langer pleitten.

Reisziekte: wat nu?

Touristil, een populair middel tegen reisziekte, verdwijnt ook. Het middel bevat naast cinnarizine (een antihistaminicum) ook 15 mg domperidon per pil. Als alternatief raden wij dimenhydrinaat (R Calm Dimenhydrinate). Neem de tabletten minstens 1 uur vóór vertrek met water in. Mogelijke bijwerkingen zijn een droge mond, sufheid en slaperigheid.