Dossier

Meldformulier voor klachten over medicatie

17 mei 2017
effets secondaires

17 mei 2017

Neemt u een geneesmiddel dat onverwachte bijwerkingen geeft? Vindt u uw siroop abnormaal bitter? Hebt u moeilijkheden om uw pil uit de strip te halen? Als u eender welke klacht hebt over een of meer geneesmiddelen, laat het ons dan weten via ons meldformulier!

Hoe worden uw gegevens bewaard?

Alle persoonlijke informatie die u ons meedeelt, wordt verwerkt in een beveiligde omgeving. Aangezien wij veel belang hechten aan het vertrouwen dat u in Test-Aankoop stelt, zullen wij uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandelen. Daarbij leven we de bepalingen na van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, in bijzonder art. 7 § 2, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002. Bijkomende inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u verkrijgen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, e-mail commission@privacycommission.be. Test-Aankoop bewaart enkel uw klacht of bijwerking (zonder uw persoonlijke gegevens) in een databank.

Hoe verwerkt Test-Aankoop uw melding?

De opdracht van Test-Aankoop is de belangen van de consumenten behartigen, oplossingen zoeken voor hun problemen en hen helpen om hun rechten te laten gelden (recht op keuzevrijheid; recht op toegang tot informatie; recht op toegang tot het gerecht; recht op gezondheid, veiligheid en een gezond leefmilieu; recht op onderwijs en vorming). Om deze missie te realiseren (voornamelijk recht op gezondheid en toegang tot informatie), is het noodzakelijk te beschikken over informatie afkomstig van de consumenten zelf. Op basis van deze gegevens kunnen wij de behoeften, de verwachtingen en de moeilijkheden van de consumenten identificeren. Om deze reden en in het kader van dit project, verzamelen we onder andere informatie over problemen rond geneesmiddelen die consumenten ervaren. Op basis van die informatie kunnen wij vaststellen welke de meest frequente problemen zijn die consumenten ondervinden na het gebruik van geneesmiddelen. Vervolgens kan Test-Aankoop deze gezamenlijke anonieme gegevens publiceren in artikels om consumenten te informeren over problemen rond geneesmiddelen. Alle informatie wordt enkel verzameld door een team van artsen en apothekers van Test-Aankoop. Alleen zij hebben toegang tot uw melding. Alle meldingen worden in een databank opgeslagen, evenwel zonder uw persoonlijke gegevens.
Door ‘gelezen en goedgekeurd’ aan te vinken, gaat u ermee akkoord dat Test-Aankoop uw melding in een databank bewaart.

Naar wie stuurt Test-Aankoop uw melding door?

Door een samenwerking met het Geneesmiddelenagentschap, worden alle bijwerkingen doorgestuurd naar het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking, een afdeling van het Geneesmiddelenagentschap. Uw persoonlijke gegevens worden enkel meegedeeld mits u daar toestemming voor geeft door op het formulier “gelezen en goedgekeurd” aan te vinken. Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking analyseert uw melding en stuurt dit door naar de Europese "Eudravigilance" databank van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Indien nodig kan het Geneesmiddelenagentschap u contacteren voor bijkomende informatie. Indien u dit wenst, ontvangt u een persoonlijk antwoord van het Geneesmiddelenagentschap. Door "gelezen en goedgekeurd" aan te vinken gaat u er mee akkoord dat Test-Aankoop een kopie krijgt van het evaluatieverslag van het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking. Andere klachten (i.v.m. de bijsluiter, prijs enz.) worden enkel door een team van artsen en apothekers van Test-Aankoop geanalyseerd en indien nodig overgemaakt aan bv. de farmaceutische firma in kwestie of de Dienst Goed Gebruik van het Geneesmiddelenagentschap, evenwel zonder uw persoonlijke gegevens.

Ga naar het meldformulier


Afdrukken Versturen via e-mail
Exclusief voor abonnees

Krijg toegang tot deze inhoud

Ontdek deze inhoud en veel meer voor slechts € 4!


Ik ontdek Test Aankoop voor slechts € 4