Nieuws

Acrylamide: een stap vooruit naar een strengere wetgeving

20 december 2017
Acrylamide, een stap vooruit

Sinds kort zijn fabrikanten verplicht om maatregels te treffen om de hoeveelheid acrylamide, een potentieel kankerverwekkende stof, in voedingswaren te beperken. Een stap vooruit, maar we zijn er nog niet …

acrylamide-wetgeving-strenger

Sinds 12 December zijn fabrikanten in de Europese Unie verplicht om maatregels te treffen om de hoeveelheid acrylamide in voedingswaren te beperken (vanaf 11 april 2018 treedt de wet in werking). 

Acrylamide is een voor de mens potentieel kankerverwekkende stof. De stof ontstaat wanneer bepaalde zetmeelrijke producten zoals aardappelen en graanproducten sterk worden verhit in waterarme omstandigheden, dat wil zeggen tot meer dan 180°C. Die temperatuur wordt gemakkelijk gehaald bij het grillen, braden, bakken, roosteren, frituren of barbecueën. 

Met behulp van bepaalde methodieken is het in veel gevallen mogelijk om het acrylamide-gehalte in voedingswaren te beperken. Tot nu toe waren fabrikanten echter niet verplicht om inspanningen te leveren om acrylamidegehaltes in producten onder door de Europese Commissie opgestelde indicatieve grenswaarden te houden. Sinds kort dus wel. 

Nog werk aan de winkel

Inspanningen leveren wil evenwel niet zeggen dat men per se resultaten moet boeken. Kan de fabrikant aantonen dat hij “moeite” doet, dan mag hij voedingswaren die meer acrylamide bevatten dan de richtwaarden voorschrijven nog steeds op de markt brengen. 

Dat kan voor ons niet. Wij blijven pleiten voor bindende grenswaarden waar de fabrikant onder moét blijven. Die komen er hopelijk binnenkort. We volgen het op …

Koffie en garnaalkroketten

Ondertussen blijven we de acrylamidegehaltes in verschillende voedingswaren geregeld onder de loep nemen. Goed om te weten: onze laatste testen met koffiecapsules en garnaalkroketten zijn geruststellend!

De acrylamidegehaltes die we in koffiecapsules terugvonden lagen tussen 106 µg/kg en 299 µg/kg. Dat is ruim onder de richtwaarde die de EU vooropstelt (400 µg/kg). 

Wat de garnaalkroketten betreft, vonden we acrylamidegehaltes terug tussen < 10 µg/kg en 59 µg/kg. Als richtwaarde gebruikten we die voor frieten, namelijk 500 µg/kg. Dat is er eveneens ruim onder dus.