Nieuws

Acrylamide: voor een strikte en dwingende regelgeving

28 oktober 2016
 acrylamide

Moeten fabrikanten worden verplicht om het acrylamidegehalte in hun voedingsmiddelen drastisch te verlagen? Het antwoord is ja! Maar de laatste regelgeving die werd voorgesteld door de Europese Commissie, is nog steeds veel te laks. België wil er niet van weten, en wij ook niet.

Wilt u graag meer weten over acrylamide en de gevolgen voor uw gezondheid? 

De gezondheidsrisico‘s van acrylamide zijn al jaren gekend. Deze kankerverwekkende chemische stof wordt gevormd wanneer zetmeelhoudende producten zoals aardappelen en granen op hoge temperatuur worden verhit in een watervrije omgeving (dit wil zeggen grillen, braden, bakken, roosteren, frituren en barbecueën). Het is dus een groot probleem in een samenleving als de onze, waar deze voedingsmiddelen en hun derivaten (frietjes, chips, cornflakes, koekjes, brood, enz.) in grote mate worden geconsumeerd.

Industriële sector terughoudend tegenover een herziening van de praktijken

De Europese Commissie besliste een tiental jaar geleden om de fabrikanten aan te moedigen om hun bereidingsmethoden te wijzigen. Doelstelling: de restwaarde van acrylamide in de producten afbouwen door een code voor goede praktijken op vrijwillige basis uit te werken. Helaas leverde dit niet echt resultaat op. Het volstaat duidelijk niet om te rekenen op de goede wil van de fabrikanten.

Maar inmiddels heeft de EFSA, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, bevestigd dat de consumptie van acrylamide risico‘s inhoudt. Wij hebben net als verschillende andere consumentenorganisaties die lid zijn van het BEUC (Europees Bureau van Consumentenverenigingen), verschillende risicoproducten geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat de waarden sterk variëren van fabrikant tot fabrikant, wat aantoont dat een verlaging in de hele sector haalbaar is.

Een vooruitgang die er geen is

We hadden verheugd kunnen zijn omdat het Directoraat-generaal van Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie dit thema terug op de agenda heeft gezet en nieuwe richtwaarden voorstelt. Maar wat wordt voorgesteld, zijn nog altijd slechts indicatieve waarden, en geen vaste maximumwaarden die worden opgelegd aan de industrie, waarbij overschrijding gesanctioneerd zou worden. Noch het BEUC, noch Test-Aankoop, noch België in hoofde van zijn ministers van Volksgezondheid en Voedselveiligheid zijn tevreden met deze "vooruitgang".

Voor een efficiëntere regelgeving

Wij zijn al lang actief rond deze problematiek en we stellen vast dat de zelfregulering haar limieten heeft bereikt. Hoog tijd dus om te voldoen aan onze eisen:

  • Maximumwaarden voor acrylamide die wettelijk zijn vastgelegd voor elke groep voedingsmiddelen.
  • Een herziening van de huidige maximumwaarden voorgesteld door de Commissie en regelmatige updates achteraf.
  • De invoering van een code van goede praktijken die bindend zijn voor de fabrikanten, in plaats van op vrijwillige basis, om hen te dwingen om hun productieprocessen te herzien.
  • Bewustmakingscampagnes om de consument te informeren over de risico‘s en de mogelijkheden om het acrylamidegehalte te beperken in de voedingsmiddelen die ze zelf bereiden.