Nieuws

Zonder toegevoegde suiker, maar wel met zoetstof? Volstrekt onwettelijk!

06 maart 2018

Op heel wat verpakkingen prijkt de boodschap “zonder toegevoegde suikers”, hoewel ze wel zoetstoffen, vruchtensappen of andere zoetende ingrediënten bevatten. Niet alleen doet dit het product gezonder lijken dan het is, het gebruik van deze claim is ook volstrekt onwettelijk.

Naar aanleiding van onze recente studie rond voedingsclaims, bogen we ons over een aantal stalen van voedingsmiddelen (chocopasta, chocoladetabletten en koekjes) die uitpakten met de voedingsclaim “zonder toegevoegde suikers/no sugar added”. Blijkt dat een groot deel van die producten zoetstoffen bevatten, in de meeste gevallen maltilol of steviol glycoside (afkomstig uit stevia).

“Zonder toegevoegde suikers” zou moeten betekenen “zonder zoetstof” …

Deze situatie is helemaal niet overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving noch de ondubbelzinnige interpretatie van de FOD Volksgezondheid.  Een claim “zonder toegevoegde suikers” mag namelijk niet worden aangebracht op een product dat een ander levensmiddel aanwendt (zoals zoetstof) omwille van zijn zoetkracht.

Discussie met fabrikanten werpt haar vruchten af

In december hebben we hierover een officieel schrijven gericht aan 5 fabrikanten waarvan de producten onwettelijk gebruikmaakten van deze claim: Sweet-Switch, Damhert Nutrition, Canderel, Dukan en Boerinneke.

Het resultaat van dit initiatief heeft niet lang op zich laten wachten. Boerinneke heeft te kennen gegeven dat al hun verpakkingen aangepast zullen zijn tegen september 2018. Dukan ging eveens akkoord met een aanpassing, maar gaf wel aan dat dit enige tijd kon duren aangezien ze nog een aanzienlijke stock hebben van de oude verpakking. Damhert en Canderel, die in eerste instantie onze eis betwistte, bezorgden ons beide reeds een afbeelding van hun aangepast etiket, wat ze zo snel mogelijk zullen laten drukken.

Enkel fabrikant Sweet-Switch blijft het oneens met ons standpunt en dat van de FOD Volksgezondheid. We zien ons dan ook verplicht om klacht in te dienen bij de openbare instanties tegen deze fabrikant wiens hazelnootpasta gebruikmaakt van de claim “zonder toegevoegde suikers”, terwijl het weldegelijk stevia bevat.

Onwettelijke claims zijn geen oplossing voor overconsumptie

Wij blijven ervan overtuigd dat de oplossing van het probleem van overconsumptie van suiker er niet uit bestaat suiker te vervangen door zoetstoffen - zonder daarbij hun nut in twijfel te trekken in het kader van diabetes - of andere suikerhoudende ingrediënten. En al zeker niet door de producten met onwettelijke claims te overladen die ze dan ook nog eens gezonder gaan voorstellen dan ze eigenlijk wel zijn. 

De oplossing bestaat uit het progressief verminderen van het suikergehalte van de producten door de fabrikanten. Op die manier kan iedereen zich aanpassen aan de minder gesuikerde smaak. Enkele fabrikanten zijn op dit moment bezig het suikergehalte in hun producten te verlagen, een eerste stap in de goede richting die wij enkel maar toejuichen.