Nieuws

Zit er nog zonnebloemolie in mijn voedingswaren?

02 mei 2022

De overheid zal consumenten voorlichten over producten waarin zonnebloemolie werd vervangen. Door het conflict in Oekraïne kennen voedingsbedrijven namelijk problemen met levering van zonnebloemolie waardoor ze hun recepten moeten aanpassen. Maar ook etiketten moeten juiste informatie blijven bevatten in het belang van de consument.

Omdat zonnebloemolie door het conflict in Oekraïne moeilijker bij voedingsbedrijven geraakt, zal je in de supermarkt binnenkort affiches zien hangen met informatie over mogelijke wijzigingen in samenstelling van producten met zonnebloemderivaten. De supermarkten moeten die affiches op goed zichtbare plaatsen hangen.

Wil je per product weten welke wijzigingen er zijn gebeurd, dan kun je terecht op het online platform https://etiket.economie.fgov.be. Daar vind je een overzicht van de merken en producten die zijn aangepast.

Voedingsbedrijven hebben meldingsplicht

Om dat allemaal mogelijk te maken zijn voedingsbedrijven verplicht om wijzigingen in de samenstelling van hun producten te melden aan de FOD Economie en ook de FOD Volksgezondheid en het federaal voedselagentschap FAVV in te lichten.

In geen geval kan de term “plantaardige oliën” of een gelijkaardige generieke terminologie gebruikt worden ter vervanging van de benaming van zonnebloemolie.

Info over allergenen prioritair

Om de voedselveiligheid niet in gevaar te brengen, wordt er geen soepelheid toegestaan als het gaat om allergenen. Als een volledige heretikettering niet mogelijk is, dan kan op de oorspronkelijke ingrediëntenlijst een sticker worden gekleefd met de nieuwe, volledige en gecorrigeerde ingrediëntenlijst.

Als ook dat niet kan, dan mag een sticker aangebracht worden die wijst op de toevoeging van het allergene ingrediënt op een plaats die opvallend is voor de consument. In geen geval mag er voor de allergeneninfo verwezen worden naar een andere plaats (website bv) dan het etiket zelf.

Of stel dat de voedingswaarde is veranderd nadat zonnebloemolie werd vervangen en een volledige of gedeeltelijke heretikettering niet mogelijk is, dan moeten voedingsbedrijven via een sticker de nieuwe voedingswaarde melden als het gaat om specifieke voeding zoals zuigelingen- en babyvoeding en voeding voor medisch gebruik.

Ook geen soepelheid op vlak van voedings- of gezondheidsclaims: als er aan een gemaakte claim niet meer kan worden voldaan omdat zonnebloemderivaten werden vervangen, dan moet dit op het etiket zelf duidelijk gemaakt worden via bijvoorbeeld een sticker.

Voorlopig enkel voor zonnebloemolie

De uitzonderingsmaatregelen zullen zes maanden van kracht zijn en gelden dus voorlopig enkel voor producten met zonnebloemolie in en momenteel ook alleen op de Belgische markt, niet in andere Europese landen. We dringen wel aan bij de Europese Commissie om tijdelijke richtlijnen te geven aan alle lidstaten bij leveringsproblemen van producten, zodat consumenten daar niet de dupe van worden.