Nieuws

Niet alle hoevekippen worden in de openlucht gekweekt

02 augustus 2022
hoevekip, uitloop, vrije uitloop, label rouge, bio, duurzaam

Het is niet altijd gemakkelijk om een duurzaam gekweekte hoevekip te herkennen. De benaming hoevekip op de verpakking is geen garantie voor dierenwelzijn, hoewel veel consumenten dat wel lijken te denken.

Consumenten interpreteren vermeldingen op de verpakking soms verkeerd. Dat is gebleken uit onze recente enquête over de consumptie van kip. De meerderheid van de ondervraagden zei veel vertrouwen te hebben in de benaming hoevekip. Ze schatten het "label rouge" het hoogst in en zetten het bio-label pas op de derde plaats, achter de benaming hoevekip.

Ook blijkt dat een derde van de consumenten meent dat hoevekippen altijd buiten kunnen rondlopen. Dat klopt niet. Het biolabel geeft in dit opzicht betere garanties, want biokippen moeten volledige of gedeeltelijke toegang tot de openlucht hebben.

Je weet pas of een kip in de openlucht is gekweekt als de benaming hoevekip gepaard gaat met de vermelding "uitloop" (elke kip heeft een oppervlakte van minstens 2 m²) of "vrije uitloop" (zonder omheining).

Misleidende namen

Naast de term hoevekip verkopen supermarkten kippen met allerlei benamingen: traditiekip, kip van weleer, high quality braadkip … Hoewel deze kippen mogelijk diervriendelijker gekweekt zijn, zijn de keurmerken niet erkend en worden ze niet gecontroleerd door een externe instantie. De benamingen kunnen door de producent of de distributeur zijn toegevoegd met als enige doel de consument te verleiden.

Wij menen dan ook dat er behoefte is aan meer duidelijkheid in de regelgeving over de toegestane vermeldingen op verpakte kippen.

Bio en label rouge zijn betrouwbaar

Labels zoals bio en label rouge zijn wel gebonden aan strikte specificaties en worden gecontroleerd door bevoegde instanties. Ze zijn dus betrouwbaar en bieden garanties op het gebied van dierenwelzijn, voeding en duurzame landbouw.

Meer info over kippen vind je in ons dossier "Hoe kies je de beste kip".

Hoe kies je een kip?