Nieuws

Artisanale producten: ambacht als alibi

17 februari 2017
artisanale-producten

Producten die op hun verpakking termen als “ambachtelijk”, “artisanaal”, “traditioneel” of “op grootmoeders wijze” vermelden, zijn dat vaak allerminst. Wij eisen een Europese wetgeving om die misleiding een halt toe te roepen en manen fabrikanten aan hun verpakking te veranderen. 

Aan suggestieve benamingen en omschrijvingen geen gebrek: “ambachtelijke salade”, “grootmoeders wafels”, “uien op oude wijze”, “traditioneel vleesbrood”. Maar ook afbeeldingen van “ambachtslui” of van ambachtelijke productiemethoden en vermeldingen van ronkende namen uit de Belgische culinaire geschiedenis moeten bij de consument een beeld van traditie en ouderwetse degelijkheid oproepen.

Additieven en massaproductie

In de ingrediëntenlijst van deze producten komt echter een minder authentiek en degelijk beeld naar voren. We stuiten op allerlei additieven als smaakstoffen, kleurstoffen en stabiliseermiddelen; allemaal industriële ingrediënten die niet thuishoren in ambachtelijke of traditionele producten. 

Een andere techniek is om ambachtslui in vol ornaat op de verpakking af te beelden of om grote namen te vermelden, terwijl ze op industriële wijze tot stand komen in fabrieken waar heus niet iedereen “meester” is.  

Geen wettelijk kader

Hoewel de term “ambachtsman” in ons land wél bescherming geniet, zijn de termen “ambachtelijk” en “artisanaal” niet wettelijk gedefinieerd. Dat zet natuurlijk de deur open voor misleidende verpakkingen. 

Frankrijk, Ierland en Tsjechië hanteren daarentegen wel zeer duidelijke en strikte definities van wat mag worden verkocht als “ambachtelijk”, “artisanaal”, “natuurlijk”, “homemade” en “traditioneel”. De nadruk ligt daar op criteria als het gebruik van traditionele methodes, authentieke ingrediënten en recepten, en een kleinschalige productie door vakmensen die hun product kennen.

Gedaan met misleiding

Wij hebben alvast alle fabrikanten van de laakbare producten aangemaand om hun verpakkingen te veranderen. Europa verbiedt fabrikanten immers om de consument te misleiden over de productiemethode van hun product. Dat verbod geldt voor zowel de beloftes op een verpakking als voor de presentatie en de benaming van een product. Ook de FOD Economie ontving een lijst van overtreders. 

Bekijk de voorbeelden