Flaminal Hydro

25 maart 2020 Betwistbaar nut
Flaminal Hydro
25 maart 2020 Betwistbaar nut

[Update: 18 juli 2022]

Last van een lekkende wonde? Volgens de gebruiksaanwijzing kan Flaminal Hydro je helpen. Maar wij hebben onze twijfels.

Flaminal Hydro werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel.

De actieve bestanddelen zijn alginaat en een enzymsysteem (glucoseoxidase, lactoperoxidase, glucose, guaiacol).

Volgens de firma is dit product aangewezen bij “exsuderende” wonden (d.w.z. met lekkend wondvocht) zoals beenzweren, diabetische zweren, tweedegraadsbrandwonden, wonden ten gevolge van bestraling, oncologische wonden, complexe schaafwonden en wonden ten gevolge van huidchirurgie.

Er bestaat een variant voor matig tot sterk lekkende wonden: Flaminal Forte.

De richtprijs

  • Flaminal Hydro/Forte 30 g: € 19,45
  • Flaminal Hydro/Forte 50 g: € 22,86
  • Flaminal Hydro/Forte 500 g: €131,35

Onze beoordeling

Waarom vinden wij het nut van Flaminal betwistbaar?

Flaminal heeft tot op heden geen bewezen doeltreffendheid of aangetoonde meerwaarde op het gebied van wondverzorging. Hoewel de firma claimt dat er een snellere wondgenezing is door het antibacterieel enzymsysteem, is dit klinisch niet aangetoond.

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

Volgens ons zijn er twijfels of Flaminal mag worden verkocht als een medisch hulpmiddel.

Volgens de firma werkt het product op drie manieren: de gel zorgt voor een continue afvoer van beschadigd wondweefsel, alginaat absorbeert die “afval” en het overtollige wondvocht en houdt de vochtbalans van de wonde onder controle; het antibacterieel enzymsysteem voorkomt infectie en doet de wonde sneller genezen. Het mechanisch effect, waardoor het statuut van medisch hulpmiddel in theorie gerechtvaardigd is, slaat naar alle waarschijnlijkheid op het zogenaamde barrière-effect van de alginaatgel. Het antibacterieel systeem werkt echter via een enzymatische werking op celniveau. Er worden immers via een chemische reactie zuurstofradicalen gevormd die de celwand van bacteriën kunnen beschadigen, zonder evenwel schade toe te brengen aan de huidcellen die betrokken zijn bij de wondgenezing, althans volgens de firma.

Volgens onze analyse werkt dit product dan ook evenzeer als een geneesmiddel.

Firma’s kiezen echter graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel.

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

Vóór je het product gebruikt, moet je de wonde reinigen en droog deppen. Volgens de firma moet je, na het aanbrengen van Flaminal, de wonde verder bedekken met een verband (de keuze van het verband wordt bepaald door de aard van de wond).

Flaminal mag niet worden gebruikt bij patiënten met een gekende allergie voor een van de bestanddelen.

Het product mag niet op de oogleden of in de ogen worden aangebracht, en anders moet je spoelen met stromend water en een arts raadplegen.

Bij bepaalde wonden kan een aanvullende behandeling gewenst zijn. Raadpleeg een arts of wondspecialist.

Is er een alternatief?

Er is in feite geen specifiek product nodig om de genezing van een lekkende wonde te verbeteren.

Het is in de eerste plaats belangrijk om de wonde goed te reinigen en eventueel te ontsmetten.

Bijkomend wordt aangeraden om een absorberend verband te gebruiken om het wondvocht op te vangen en dat frequent te vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid vocht. Zo’n wondbedekker absorbeert niet alleen het overtollige vocht maar creëert tegelijkertijd een (niet te) vochtig wondmilieu en voorkomt een wondinfectie. Welk materiaal het meest effectief is voor het wondmilieu, kunnen we niet zeggen omdat daarover geen onderzoek van voldoende kwaliteit werd uitgevoerd. Je kunt je keuze, afhankelijk van de te verwachten lekkage, alleen afstemmen op het absorberend vermogen: materialen zoals hydrogel, hydrocolloïd, gaas, absorberend gaasverband, schuimverband, alginaat en hydrofiber hebben namelijk elk een verschillend absorberend vermogen.

Onze acties

  • Wij contacteerden de firma met de vraag naar studies over de werkzaamheid en veiligheid van het product. Tot op heden hebben we geen reactie ontvangen.
  • We schreven ook de Gemengde Commissie van het Geneesmiddelenagentschap (Fagg) aan. Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product.

Update

  • Oktober 2020: volgens het Geneesmiddelenagentschap (Fagg) is het moeilijk om aan te tonen dat de voornaamste werking mechanisch, farmacologisch, immunologisch of metabolisch is. Daarom acht het agentschap de kans klein dat dit middel als een geneesmiddel beschouwd zal worden. 
  • Er is ondertussen een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie over medische hulpmiddelen in de grijze zone. Die stelt dat het aan de fabrikant is om aan te tonen dat een product een hoofdzakelijk mechanische werking heeft. Voordien was het aan de overheid om dit met data te betwisten. We legden dit voor aan het Fagg (juni 2022) en wachten op een antwoord.