Nieuws

Vrouwen laten zich te vaak screenen

30 oktober 2017
borstkanker

Dankzij mammografieën en uitstrijkjes worden heel wat gevallen van borstkanker en baarmoederhalskanker opgespoord. Maar sommige vrouwen laten zich vaker screenen dan aanbevolen. Dat heeft geen zin en houdt zelfs een risico in.

In België wordt vrouwen tussen 50 en 69 jaar aangeraden om zich elke twee jaar te laten screenen op borstkanker. Sommige vrouwen, vooral onder kansarme en allochtone bevolkingsgroepen, laten zich helaas niet onderzoeken. Andere doen het juist te vaak. In Vlaanderen werden vorig jaar naar schatting meer dan 10 000 vrouwen voortijdig gescreend.

Gevaarlijke röntgenstralen

Nog afgezien van de kosten, houdt veelvuldig screenen risico’s in. “Tijdens het onderzoek wordt de vrouw blootgesteld aan röntgenstralen. De kans dat je kanker krijgt als gevolg van frequente of voortijdige mammografieën is weliswaar heel klein, maar reëel”, zegt een van onze medische experts. Bovendien worden gewone, voorgeschreven mammografieën bekeken door twee radiologen, onafhankelijk van elkaar, en bijkomende mammografieën slechts door één radioloog. In sommige gevallen kan vaker screenen worden overwogen, bijvoorbeeld bij vrouwen die erfelijk belast zijn.

Te veel uitstrijkjes

Ook het screenen om baarmoederhalskanker op te sporen, gebeurt te vaak. Vrouwen tussen 25 en 64 wordt aangeraden om zich eens in de drie jaar te laten onderzoeken. Toch laten veel vrouwen elk jaar een uitstrijkje doen. Maar bijkomende uitstrijkjes zonder een medische aanleiding hebben geen zin. De letsels die zich later eventueel ontwikkelen tot een baarmoederhalskanker, evolueren zeer langzaam.